Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Ny teknologi gjøres tilgjengelig for norskproduserte applikasjoner og markeder.

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

310194

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

AgChem: Å komme inn i det norske agrokjemiske markedet er svært krevende. Forsøk på å tilby prøver for testing har hatt begrenset suksess. Ellers er det ganske stor interesse utenfor Norge. Vi håper den økende internasjonale interessen vil ha innflytelse på hjemmemarkedet. Potensialet er stort når det gjelder: -Exilva for stabilisering av suspensjonskonsentrater i plantebeskyttelse. -Exilva forsterker eksisterende blandinger av flytende gjødsel og plantebeskyttelse (ugressmiddel), gir produktkompatibilitet samt stabil tankblanding over tid. -Exilva i biobasert og mikroplastisk «frøbeising»: stabiliserer og danner film for støvreduksjon og forbedret belegg. Vi har kontaktet fagmiljø Norge, men ser at de i hovedsak kan hjelpe til med utprøving av tekniske løsninger under norske forhold. Vi har derfor pågående utviklingsarbeid i samarbeid med et kontrakts laboratorium i utlandet og håper å kunne utvikle en frøbeisingsteknologi som deretter kan prøves ut i Norge. Bølgepapp: Glomma Papp har brukt Exilva i sitt standard lim (hvete) for alle kvaliteter. Med Exilva forbedres feste-evne og bindestyrke, og det er målt en betydelig økning i produksjonskapasitet på bølgemaskinen og totalt volum. Redusert svinn og mindre delaminering under og etter produksjonsprosessen har økt produktiviteten i konverteringsavdelingen. Flere fabrikkforsøk med Exilva har blitt utført i denne perioden, inkludert limoppskrifter med nye Exilva-produkter, utskifting av bor og nye doseringsløsninger av Exilva. Siden første kvartal 2021 ble en borfri Exilva limoppskrift implementert. Denne ga svært tilfredsstillende resultater i forsøk og brukes nå regelmessig i dobbel-kvaliteter (2 bølger mellom 3 ark). Fortsatt å jobbe meget aktivt med utprøving i krevende kvaliteter og med et stort fokus på å samle inn bærekraftsdata, noe som krever produksjon over tid for å kunne verifiserer datagrunnlaget. Betong: De fleste ressursene (70-80%) som brukes på det norske markedet har vært på denne applikasjonen; betong. Målet med bruk av Exilva har vært mht miljø- og kostnadseffektivitet. Det er mulig å gjøre forsøk med forskjellige tilsetninger av materialer. I løpet av det siste året har flere forsøk blitt utført i alle faser; fra lab-skala til pilot til industriell skala. I september 2021 ble det gjennomført fabrikkforsøk med lovende resultater. Forsøkene ble ansett som første del av kvalifiseringen. Andre del blir å lage flere partier og følge opp med betongpumpe tester, som var planlagt høsten 2021. Vi har demonstrert at Exilva kan tilsettes under standard industrielle betingelser. Pumpeforsøket er blitt utsatt pga Covid og dertil stengte betongfabrikker og byggeplasser. Totalt 12 fabrikkforsøk er utført, som danner et godt grunnlag for å utarbeide mer nøyaktige forretningskalkyler. Beregningene pågår, og vi har sammen med kunden bestemt å vurdere og involvere en additiv leverandør i prosjektet som i dag yter service til denne bransjen. Harpiks/resins: Vi har løpende virksomhet (i Europa) for limte treprodukter, og vi prøver å ekspandere til tre- og sponplateindustrien. Til tross for den utfordrende situasjonen med Covid, har vi vært i stand til å gjøre flere fabrikkforsøk (to i denne perioden) hos en sponplateprodusent i Europa via en resin-konsulent. Vi forberedte også et fabrikkforsøk hos en norsk sponplateprodusent, men møtte utfordringer vedr fleksibiliteten på å endre limresepter for å inkludere Exilva. Leverandøren var ikke i stand til- eller villig til å tilpasse seg nødvendige endringer for å gjennomføre forsøk. For øyeblikket er dette prosjektet på vent, men ikke stengt. Situasjonen er uendret og 2021 har vært meget krevende for denne industrien med til tider redusert råvaretilgang og sterkt stigende priser. Covid i tillegg til råvaresituasjonen har gitt ustabile produksjonsforhold og tatt vekk fokus fra innovasjon til fordel for kvalifisering av nye råvarer (som f.eks. Exilva) og alternativ drift av fabrikkene. Som for bølgepapp er det nødvendig med lengre testproduksjonsperioder under normale betingelser for å få gode data, noe som heller ikke har vært mulig i dagen situasjon.

At norske aktører innen ulike bransjer har fått noe kjennskap til EXILVA med dets egenskaper og forsterkende effekter som et biobasert alternativ til oljebaserte additiver.

For å gi flere norske aktører tilgang til kunnskap opparbeidet i H2020-prosjektet og forsterke virkningen av prosjektet nasjonalt mot forskning, samfunnsliv og næringsliv, vil vi offensivt oppsøke norske aktører innenfor markedssegmentene og bransjene vi har opparbeidet og erfart positive resultater fra.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler