Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Økt forskningssamarbeid med Brasil innen temaene brønnboring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner

Tildelt: kr 87 559

Formålet med prosjektet er å øke og styrke næringsrettet forskningssamarbeid med brasiliansk akademia og industri innenfor temaene brønnboring og automatisert boring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner. Dette er tema som er identifisert å ha betydelig samarbeidspotensial og kunnskapsoverføring mellom norske og brasilianske miljø og der de to landene deler mange av de tekniske utfordringene knyttet til brønnoperasjoner til havs. Målsetningene med prosjektet inkluderer å generere nye industri- og offentlig finansierte samarbeidsprosjekter som involverer norsk og brasiliansk industri og akademia, samt å øke utnyttelsen og brukergruppen til den åpne forskningsinfrastrukturen knyttet til brønnoperasjoner og brønnplugging ved NORCE. Prosjektet vil dessuten legge til rette for nettverksbygging, prosjektgenerering og forskermobilitet mellom ledende tekniske universitet og operatørselskap i Brasil og NORCE. Det etablerte nettverket i Brasil vil opprettholdes og utvides i etterkant av prosjektet gjennom regelmessige video- og prosjektmøter, samarbeid om prosjekt, mobilitetsprogram og felles publikasjoner.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen