Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Energiomstilling NÅ

Tildelt: kr 38 285

Prosjektnummer:

310237

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

På konferansen vil vi presentere noe av forskningen som foregår hos UiB, NORCE, HVL og NHH innen energiomstilling. Samlet dekker disse institusjonene et bredt spekter av kompetanse, fra teknologi og naturvitenskap, samfunnsfag, juss, medisin og psykologi. Regionen har et variert næringsliv, der mye av aktiviteten er knyttet til hav og/eller energi. Vi opplever at næringslivet og offentlig sektor i for liten grad bruker den kompetansen som finnes ved HVL, NHH, NORCE og UiB. Noe av grunnen kan være at FoU-miljøet i Bergen har framstått som fragmentert og at det har vært vanskelig for næringsliv og offentlig sektor å finne fram til relevant kompetanse. Næringsliv og forskningsaktørene har mye å hente på et tettere samarbeid, og denne lanseringskonferansen er en del av strategien for å styrke samarbeidet og å vise fram de samlede forskningskompetansen.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi