Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Artistic Research and Creative Industries in Europe

Alternativ tittel: Kunstnerisk Utviklingsarbeid og Kreative Næringer i Europe

Tildelt: kr 35 613

Prosjektnummer:

310376

Prosjektperiode:

2019 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

ARCIE: Kunstnerisk utviklingsarbeid og kreative næringer i Europa Gjennom de siste 20 år har kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research) blitt en forskningsdisiplin i Europa. Disiplinen inkluderer fagområder som teater, dans, musikk, visuell kunst, design, arkitektur og film. Det dreier seg om forskning gjennom kunst og dermed bruk av kunstneriske metoder, altså noe annet enn forskning på eller om kunst. I Norge er kunstnerisk utviklingsarbeid sidestilt med vitenskapelig forskning i lover og forskrifter. I 2018 opprettet Kunnskapsdepartementet en ny ph.d-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fire institusjoner har så langt opprettet grader og det er et stigende antall stipendiater innenfor disse programmene. Ambisjonene for å oppnå finansiering av store forskningsprosjekter øker og det er derfor en utfordring at kunstnerisk utviklingsarbeid ikke er inkludert i EUs forskningsprogrammer. Hensikten med ARCIE er å gi innspill til utviklingen av Horizon Europe på vegne av norske og internasjonale aktører med mål om å bli anerkjent og inkludert i Horizon Europe, og fremme fokus på og inkludering av kunstnerisk utviklingsarbeid som en viktig del av en bærekraftig utvikling av kreative næringer. Om kunstnerisk utviklingsarbeid: http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/Forskning/Kunstnerisk%20utviklingsarbeid/Fakta_tekster_kunstnerisk_utviklingsarbeid_WEB_2019.pdf

Through a series of meetings with Norwegian stake holders and international NGOs and higher education institutions (HEIs), the project will form the basis for a number of recommendations for shaping the content of Horizon Europe with respect to Artistic Research as a new research discipline and how this discipline can become essential for creating new and innovative artistic expressions for developing the European creative industries to become more competitive in a global market. After the meetings, where several of them have been confirmed already (see attachment), the project team will develop and conduct survey and interview with Norwegian stake holders and international NGOs and HEIs to collect their inputs on research and innovation strategies for relevant calls with focus on topics such as "Research Infrastructures (Integrated and inter-connected world-class research infrastructures)”, "Digital Industry & Space", "Culture, Creativity and Inclusive Societies" and "European innovation ecosystems (Connecting with regional and national innovation actors)" i.e. "creative industry clusters". After compiling the findings, a draft document will be circulated for discussions and feed-back, before a final report will be handed over to the Norwegian Council of Research. The project will be conducted by experienced researchers and managers from Faculty of Fine Art, Music and Design (KMD) at University of Bergen and from Media City Bergen (MCB) with experience from national and international projects within a) Artistic Research and b) developments of sustainable creative industries with focus on knowledge clusters.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020