Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Forbedret ekstraksjon av proteiner og lipider fra kyllingrestråstoff som fôrmiddel til oppdrettslaks

Alternativ tittel: Improved extraction of proteins and lipids from chicken rest raw material as feed for farmed salmon

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

310394

Prosjektperiode:

2020 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Fôret til oppdrettslaks består i stor grad av vegetabilske råvarer som har negative effekter på laksens tarmhelse. Målet med dette prosjektet er å utvikle bedre prosesseringsmetoder for å utnytte proteiner og fett i biprodukter fra kyllingindustrien som fôringredienser til oppdrettslaks. Prosjektet er todelt. Først vil det utføres prosesseringsforsøk av kyllingbiprodukter i labskala og storskala. Målet er å finne den beste mulige måten å behandle restråstoff fra kylling for å lage gode fôringredienser. Deretter vil disse fôringrediensene testes i fôringsforsøk, og laksen vil bli undersøkt for finne ut hvordan fôringrediensene påvirker laksens tilvekst, helse og velferd. Prosjektresultatene kan bidra til økt kunnskap om produksjon av fôringredienser til oppdrettslaks, og hvordan laksen responderer på ulike fôrråvarer.

Prosjektet er todelt. Hovedformålet er å undersøke hvordan biprodukter fra kyllingindustrien kan prosesseres ved hjelp av enzymatisk hydrolyse for å ekstrahere proteiner og lipider, og hvordan de kan brukes som fôrmiddel til oppdrettslaks. Enzymatisk hydrolyse er en egnet måte å frigjøre proteiner og lipider fra råstoff. Ulike typer råstoff krever ulike prosessparametere for å gi høyt utbytte og kvalitet. Formålet med den første delen av prosjektet er å finne disse optimale prosessbetingelsene for kyllingbiprodukter. Formålet med den andre andre delen av prosjektet er å undersøke hvordan produkter fra enzymatisk hydrolyse av kyllingbiprodukter fungerer som fôrmiddel i laksefôr. Det inkluderer å finne ut hvordan det påvirker vekst, tarmhelse og generell fiskevelferd for laksen. En sentral FoU-utfordring vil være å etablere optimale prosessbetingelser av kylling som råstoff for enzymatisk hydrolyse for å maksimere utbytte og kvalitet på produktene. Dette må tilpasses produktenes bruk, spesielt utfordrende blir å finne hvordan ulik prosessering påvirker produktenes egnethet som fôringrediens, spesielt aminosyresammensetning og fordøyelighet. En annen sentral FoU-utfordring er å finne ut hvor mye kyllingprotein som kan inkluderes i dietten før man ser eventuelle positive eller negative effekter på vekst og tarmhelse. Prosjektresultatene kan potensielt anvendes til å lage nye fôrresepter for laksefôr som inneholder protein av høy kvalitet basert på kortreiste råvarer. Positive resultater vil være økt vekt og bedre tarmhelse. Ved å erstatte noe av de vegetabilske råvarene som gir tarmskader og betennelser i laksen med kyllingprotein, vil dette ha en positiv effekt på fiskevelferden.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd