Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Deltakelse nettverksamling hydrogen Brussel: "FCH JU Programme Review Days and Stakeholder Forum" - 19-21 nov 2019

Tildelt: kr 7 502

Prosjektnummer:

310402

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vi ønsker å delta på en 3 dagers nettverksamling i Brussel i regi FCH JU som er en større hydrogensatsing i regi H2020 og et konsortium av europeisk industri og forskningsmiljøer. Samlingen kommer til å ha deltakere fra hele Europa både akademia og næringsliv samt det offentlige virkemiddelapparatet. På samlingen vil det bli presentert status på en rekke ulike prosjekter innenfor hydrogenområdet. Det vil også være faglige innlegg og debatter. Det vil være anledning til å bygge nettverk med andre deltakere. Ønsket er å delta på denne samlingen for å bygge fremtidige partnerskap som kan trekkes inn i det arbeidet vi skal gjøre fremover innenfor hydrogen. Målet er å etablere et nytt selskap som skal være med på å bygge dette markedet som en ny næringsgren i Norge og internasjonalt.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020