Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Helse-effekter av marine VLC-fettsyrer

Alternativ tittel: Health-effects of marine VLC-fatty acids

Tildelt: kr 1,7 mill.

Veldig langkjedede fettsyrer (VLC-FA), defineres som fettsyre-molekyler med flere enn 22 karbonatomer. Disse langkjedede fettsyrene finnes i relativt lave konsentrasjoner i organer som hjerne, øyne, kjønnsceller og hud. På grunn av unik struktur og lav forekomst, har VLC-FA tidligere vært vanskelige å studere og det finnes relativ lite kunnskap om deres biologiske funksjon og helseeffekter. I dette NæringsPhD-prosjektet arbeides det med å framskaffes ny informasjon om effekter ved inntak av VLC-FA i ulike modellsystem. Det er så langt analysert og systematisert data fra fôringsforsøk med VLC-FA i tre dyremodeller. Det viser at oralt inntak av VLC-FA deponeres i ulike vev og organer. Cellestudier med humane fibroblaster er gjennomført og likeså histologiske analyser av vevsprøver fra dyr foret med VLC-FA. Data er under behandling og viser lovende effekter på prosesser relatert til utvikling av hud.

-

Veldig langkjedede fettsyrer (VLC-FA), defineres som fettsyre-molekyler med flere enn 22 karbonatomer (C>22). I denne gruppen av fettsyrer er det både flerumettede (VLC-PUFA) og monoumettede (VLC-MUFA). Disse langkjedede fettsyrene er vist å forekomme i relativt lave konsentrasjoner i organer som hjerne, øyne, kjønnsceller og hud. På grunn av unik struktur og lav forekomst, har VLC-FA tidligere vært vanskelige å studere og det finnes relativ lite kunnskap om deres biologiske funksjon og helseeffekter. Det har vært usikkert i hvor stor grad VLC-FA kan tas opp fra dietten eller om de hovedsakelig produseres ved endogen syntese i kroppens vev og organer. Ved bruk av ny analysemetodikk har foreløpige data fra Epax vist at VLC-FA finnes i små mengder i fiskeoljer. En har foreløpig konsentrert seg om VLC-PUFA og har sett at de kan tas opp fra dietten og at disse unike fettsyrene bl.a. ser ut til å ha en positiv effekt på sårhelingsprosessen i hud. Epax har utviklet et fiskeoljekonsentrat rikt på VLC-FA for helsekostmarkedet. I dette prosjektet vil vi skaffe til veie ny informasjon om eventuelle positive og negative effekter ved inntak av VLC-FA i ulike modellsystem. Dette er essensiell kunnskap før et VLC-FA helsekostprodukt kan tas ut på markedet.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd