Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10)

Tildelt: kr 99 999

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) er, som navnet tilsier, den tiende i rekken av MMV-konferanser. Konferansen inngår i en serie som arrangeres annethvert år, der den første ble arrangert i Wien i Østerrike i 2002 og den siste i Bordeaux i Frankrike i 2018. Konferansen tiltrekker seg som regel anslagsvis rundt 250-300 deltakere fra svært mange europeiske og enkelte oversjøiske land. MMV10 vil formidle resultater fra den internasjonale forskningsfronten og debattere sentrale spørsmål knyttet til besøkendes ferdsel, opplevelser og aktiviteter i rekreasjons- og verneområder. Det spesifikke konferansetemaet for MMV10 er «Managing outdoor recreation experiences in the Anthropocene – Resources, markets and innovations”. Denne overskriften reflekterer dyptgående endringer i friluftsliv og naturbasert reiseliv: Menneskelig aktivitet påvirker i dag naturressursene (arealbruken, naturmangfoldet, de klimatiske forholdene) i større grad enn noensinne. Både tradisjonelt friluftsliv og nye trender setter videre sitt preg på etterspørselen etter naturopplevelser og aktiviteter. Nye teknologiske løsninger og innovasjoner gir nye muligheter og utfordringer for naturforvaltningen, organisasjoner, bedrifter og brukere av natur. I Bordeaux ble Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Lillehammer (INN), tildelt arrangementet for 2020, og MMV10, som var opprinnelig planlagt å finne sted på Lillehammer Scandic Hotel 24.-27. august 2020, vil på grunn av koronaepidemien bli utsatt til 16.-20. august 2021. Konferansen vil bli fortsatt bli avholdt på Lillehammer Scandic Hotel. De tre institusjonene bak arrangementet har lang tradisjon for å samarbeide med hverandre, innehar spisskompetanse og nettverksressurser som er nødvendige for å sikre at den faglige kvaliteten ivaretas. Den tekniske delen av konferansen vil bli tatt hånd om av SEVU – Senter for etter- og videreutdanning – ved NMBU, som har kompetanse på den administrative og tekniske organiseringen av denne typen konferanser.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling