Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: InSacco - environmental monitoring system

Alternativ tittel: InSacco - miljøovervåkingssystem

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

310517

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

En flaskehals med DNA analyser av miljøet er prøvebearbeidelse. Ved bruk av InSacco prinsippet vil vi forenkle prøvebearbeidelsen for DNA analyser av miljøet slik at disse analysene kan utføres på stedet, samt muliggjøre kontinuerlig overvåkning gjennom datastrømming. Overvåkning av miljøtilstand er en forutsetning for bærekraftig utvikling av norsk havbruk. Dagens metoder for dette er både unøyaktige og dyre, samt at de i hovedsak er basert på subjektive vurderinger. Moderne DNA teknologi, derimot, har åpnet mulighetene for rask og objektiv overvåkning av miljøet til en brøkdel av prisen til de tradisjonelle metodene. InSacco vil være en bidragsyter for en DNA revolusjon innen miljøovervåkning.

InSacco aims to provide a continuous environmental test system based on the InSacco principle that will avoid expensive and labour intense subjective methods, such as manual counting of sediment macroorganisms. InSaccos based eDNA typing of environmental bacteria may reduce the costs/time-use with more than 70 % compared to state-of-art subjective methods and allow deriving objective information that can directly be applied in decision making in environmental managements. There are currently no available approaches to monitor the environmental conditions for aquacultures located where sediments cannot be obtained and there is therefore an urgent need for new approaches to monitor these segments. The successful project will be immensely important for aquatic environmental monitoring and will support an entire industry/value chain.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020