Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

Alternativ tittel: Utvikling av CXCR4 målretting -nanosystem-imaging sensorer for molekylær bildning av kreftceller og tumor miljø.

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektnummer:

310531

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Solide svulster representerer fortsatt en enestående utfordring i et terapeutisk perspektiv, spesielt når de blir invasive. Tidlig diagnose og tett oppfølging utgjør viktige elementer for effektiv sykdomshåndtering. For diagnose og oppfølging blir hoveddelen av pasientene fulgt med diagnostisk bildeundersøkelse med CT-skanning (CT) og Positron emitting tomography (PET) evaluering. Likevel har den mye benyttede PET-traceren som sporer opp kreftcellene, 18Fluorodeoxyglucose ([18F] -FDG), flere begrensninger når det gjelder spesifisitet og sensitivitet som fører til at kreftlesjoner ofte ikke detekteres. Bruk av neste generasjons nano-tracer kan gi tumorspesifikk molekylær målretting som er bedre enn [18F] -FDG-begrensninger. Kjemokinreseptoren C-X-C kjemokinreseptor-4 (CXCR4) er overuttrykt i flertallet av solide tumorer som som er karateristisk av de mest aggressive komponentene og deres mikro-miljø. Vi har nylig utviklet en ny anti-CXCR4 PET-sonde ([68Ga] NOTA-Ahx-R54) som er i stand til å oppdage CXCR4-uttrykkende tumorlesjoner; bruk av anti-CXCR4-PET-sonde sammen med nanoteknologi kan forbedre spesifisiteten og sensitiviteten gjennom økt tumorakkumulering, med flere målrettede ligander per partikkel og amplifisering av kontrastsignal. I dette prosjektet vil vi utvikle et nytt CXCR4 nanovektor-spesifikt PET-sporingsmiddel (CXCR4-PET-NAN) for å forbedre tidlig diagnose av primære /sekundære kreftlesjoner som overuttrykker CXCR4 som bryst, tarm, melanom, bukspyttkjertel, lunge og nevroendokrine tumorer (NET). Siden immunceller også uttrykker skiftende mengder CXCR4, tar vi også sikte på å studere virkningen av disse anti-CXCR4 nanotracerne på antitumorimmunresponsen og til slutt finne en løsning for å forbedre den. I tillegg vil relevant informasjon gis om tumorbiologi og tumormikromiljøinfiltrering av immunceller

Molecular imaging consists of noninvasive mapping of processes associated with disease progression in living systems. Although molecular imaging greatly improved cancer detection and diagnosis, tumor imaging still faces criticism in sensitivity, spatial resolution and depth penetration. Nanotechnology is an interdisciplinary area with broad applications in molecular imaging, molecular diagnosis, and targeted therapy. The use of nanoparticles as imaging agents for tumor lesions is expected to overcome cancer imaging limitations thus innovating cancer imaging, diagnosis and therapy. Nanoparticles offer several advantages compared to traditional imaging agents including but not limited to 1.different targeting strategies, 2. high avidity due the presence multiple ligands per particle, 3. amplification of contrast signal by incorporating thousands of reporting elements, 4. theranostic capabilities. Nanosystem delivery by active targeting through the conjugation of the functionalized nanoplatform with a targeting ligand, allow disease-specific characterization of malignant lesions at the molecular level that is a prerequisite for targeted therapy and personalized treatment. CXCR4 is an evolutionarily highly conserved G-protein coupled receptor (GPCR) expressed on monocytes, B cells and naive T cells. Its ligand, CXCL12, is a homeostatic chemokine which controls hematopoietic cell trafficking, adhesion, immune surveillance and development. CXCR4 is overexpressed in more than 20 different human cancers actively contributing to their metastatic dissemination and growth progression. Recent evidence shows that interrupting the interaction of CXCR4-expressing T cells with CXCL12-secreting cells in TME has a positive therapeutic effect. Accurate imaging of CXCR4 may provide relevant information serving as a new diagnostic or prognostic tool for the identification of aggressive tumor or the stratification of patients eligible for immunotherapy approaches.

Aktivitet:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale