Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

310605

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Geografi:

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. Det har også vært vanlig at Forskningsrådet eller representanter for regjeringen presenterer strategier for hvordan forskningen skal støttes og hvilke områder som skal prioriteres. Møtet omfatter også en utstilling av vitenskapelig utstyr, og utstillerne vil ofte bringe med seg eksperter og utviklere fra produsentene de representerer. Kontaktmøtet er en tverrfaglig sammenkomst som opp gjennom årene sterkt har bidratt til å initiere nye samarbeid og prosjekter. Møtene har tradisjonelt omfattet opp til 4-500 deltakere fra hele landet, mens antallet deltakere de siste årene har ligget på rundt 250. Programmet har alltid holdt en høy standard, med rundt 10 fremragende internasjonale forskere som gir plenumsforedrag om sin forskning og sine visjoner. Disse ekspertene deltar vanligvis gjennom hele møtet og er tilgjengelige for generelle diskusjoner, kontakt med studenter og selskapelig samvær. Kontaktmøtet har i alle år vært en suksess og har høy anseelse i utlandet. Som møtene de siste årene vil Kontaktmøtet 2020 også rette søkelyset mot mulighetene for kommersialisering av biovitenskapelig forskning.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 IKT og digital transformasjonPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiIndustriell bioteknologiLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiBransjer og næringerHelsenæringenHavbrukFiskehelse og velferdMatMat - Grønn sektorResponsible Research & InnovationLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningBioteknologiLandbruksbioteknologiAntimikrobiell resistensMarinMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiInternasjonaliseringInternasjonale stimuleringsmidlerBransjer og næringerLandbrukFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landMatMat, helse og velværeHavbrukHavbrukFôr og ernæringBioteknologiMarin bioteknologiLTP2 Helse, forebygging og behandlingPortefølje HavLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningDigitalisering og bruk av IKTAndreGlobal helseHavbrukProduksjonsbiologiBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningMatNæringsmiddel og foredlingLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Muliggjørende teknologierLandbrukLandbrukFôr og ernæringMatNanoteknologi/avanserte materialerLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingHavbrukAvl og genetikkInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapMarinHavbrukNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerBioøkonomiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLTP2 Fornyelse i offentlig sektorBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLandbrukPlanterResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannLTP2 Bioøkonomi og forvaltningPortefølje HelseLTP2 HavBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustri