Tilbake til søkeresultatene

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning fremme av norsk apotekfarmasi

Tildelt: kr 0,90 mill.

Utvikling av kvalitetsindikatorer er en omfattende prosess som krever flere steg av grunnforskning før man kan begynne å tenke på anvendbarhet og implementering. Vår tanke er å utvikle indikatorene i forhold til følgende trinn (de tre første anses som trinn i grunnforskningen, mens trinn fire er egentlig implementering og bruk – se likevel kommentar under). Steg 1. Hvilket formål ønsker man å utvikle kvalitetsindikatorer for? Steg 2. Utvikling av kvalitetsindikatorene Steg 3. Evaluering av kvalitetsindikatorene Steg 4. Implementering av kvalitetsindikatorene

Budsjettformål:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen