Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving detection and diagnosis of maedi-visna virus infection in sheep in Norway

Alternativ tittel: Forbedret diagnostikk og overvåking av mædi hos sau i Norge

Tildelt: kr 2,0 mill.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å utrydde mædi ved å forbedre diagnostikk og overvåking for sykdommen. Mædi er en virussykdom som forårsaker lungebetennelse, pustevansker og avmagring hos smittede sauer. Mædiviruset kom til Norge med importert sau fra Danmark på 60-/70-tallet, og ble første gang påvist i Norge i 1972. Sykdommen spredde seg, og til tross for aktiv bekjempelse og overvåking har vi hatt to større utbrudd, ett på Vestlandet på midten av 90-tallet og ett i Trøndelag i 2002-2005. I 2003 ble det etablert et nasjonalt overvåkingsprogram for mædi. Overvåkingsprogrammet består i undersøkelse av blodprøver for antistoffer mot viruset, og i de senere årene har i underkant av 10 000 sauer blitt undersøkt årlig i programmet. I overvåkingsprogrammet ble det i juni 2019 igjen påvist mædi i en besetning i Trøndelag. I utbruddsoppklaringen Mattilsynet satte i gang, ble det oppdaget flere smittede besetninger i området. Undersøkelser av mædiviruset fra utbruddet i 2019 viser at det er genetisk svært likt det som ble funnet i utbruddet i 2002-2005. Dette tyder på at viruset har sirkulert i området siden den gang, uten å bli oppdaget i overvåkingen vi har for sykdommen. Det tar lang tid fra dyrene smittes til de utvikler symptomer og antistoffer, og sykdommen kan derfor være vanskelig å oppdage. Hovedmålet med prosjektet er å finne metoder som er bedre egnet til å oppdage mædi enn de som brukes i dag, slik at vi kan få utryddet sykdommen for godt. Prosjektet vil derfor sammenligne ulike blodprøvetester for mædi, og finne de som er best egnet for vårt bruk. I tillegg vil kunnskapen om virusets genmateriale brukes til å utvikle en test som er spesielt egnet for å oppdage nettopp det viruset som finnes i Norge i dag. I prosjektet vil det også utvikles bedre verktøy for å oppklare mædiutbrudd på et tidlig stadium, og for å optimalisere kontroll og overvåking av mædi.

There is an ongoing maedi outbreak in Norway. The outbreak poses the most serious threat to the Norwegian sheep industry in the last decade. The nature of the infection, with a slow seroconversion, fluctuating antibody response, and individual differences in the immune response of sheep to viral epitopes make diagnosis and control of maedi challenging. Moreover, the virus was last detected in Norway in 2005, but preliminary genetic analyses indicate that the virus has persisted at low levels in the sheep population since that time, evading detection despite continuous surveillance. It is therefore highly relevant to evaluate if we can improve the design of mapping and surveillance programs to optimize the detection of truly infected individual sheep at a manageable cost. The overall aim of the project is improved national preparedness in the context of maedivirus infections. This project will: • Improve the ability to detect infected sheep in herds with low prevalence, by (1) comparing the performance of 3 commercially available ELISA tests in the current Norwegian outbreak by using latent class analysis; and (2) performing the first large-scale mapping of the immune response to different viral epitopes to improve strategies for serological screening. A multiplex assay will be established and made available for diagnostic purposes. • Characterize currently circulating Norwegian maedivirus isolates to identify the need for tailor-made diagnostic solutions and explore phylogenetic relationships • Design more precise computational models to predict the implications of different sampling and test regimes and map in-herd infection dynamics, including identifying risk factors for infection. • Design of outbreak investigation tools and of future control programmes The project will contribute to a more precise serological maedi diagnosis and improved tools for control and surveillance

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder