Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Is, Polhavet og klima: Lære fra nordpolarekspedisjoner (ISPOLÆR)

Tildelt: kr 0,50 mill.

Det er 126 år siden at Fridtjof Nansen gjennomførte sin halvannen års lange polarekspedisjon hvor båten FRAM ble fryst inn nord fra Sibir for å drifte med isen over Nordpolen mot Grønland/Svalbard (no.wikipedia.org/wiki/Nansens_Fram-ekspedisjon). Selv om målet om å nå Nordpolen ikke ble nådd, var ekspedisjonen et vesentlig fremskritt for å forstå isens drift, havstrømmer og klima i Nordishavet. Fra september 2019 til oktober 2020 ble det gjennomført en ny ekspedisjon på lignende ruten for å gi en betydelig økning i vår forståelse av Arktisk klima: MOSAiC (https://www.mosaic-expedition.org/) med engelsk tittel «Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate» er ett samarbeidsprosjekt av mange land i verden. Formålet var gjennomgående observasjone av hvordan driv-is, hav og atmosfære er koblet sammen over alle årstidene. Slike observasjoner mangler for å få en full forståelse av hvordan polarregioner påvirker utviklingen av globalt klima. Analysen av observasjonene er i gang og det kan forventes at MOSAiC vil gi svar på mange uløste spørsmål i klimaforskningen og definere en ny vitenskapelig basis for arktisk klimaforskning. Svarene er spesielt viktig i en tid det haster for oss å reagere på klimaendringene vi er i gang med å skape selv. I prosjektet ISPOLÆR ønsket vi å formidle store spørsmål som stilles i polar klimaforskning til allmenheten. Dette har skjedd gjennom forskjellige presentasjoner for voksne (kveldtid) og skole-elever (dagtid). Som spesielt format for å formidle impresjoner fra ekspedisjonen har vi benytted mediale 3-d mediale effekter og 360 Grad panorama ved planetariet ved Vitensenteret i Trondheim (www.vitensenteret.com). Som ett annet tiltak har vi gjennomført ett verksted med eleverved Vitensenteret i Trondheim, hvor vi gjennomførte eksperimenter om is og klima. Vi har fremstillt paralleler mellom Nansens's ferd over polhavet og den nylige største Nordpolekspedisjonen noen sinne (MOSAiC) og brukt polar-isen's fascinasjon for å stille og diskuterer spørsmål som: Hva vet vi i dag sammenlignet med Nansen og sin tid og hva kommer vi å vite om 10 år, etter MOSAiC data har blitt analysert? Hvordan henger klima og isens egenskaper sammen? Kommer isen fortsatt til å være der om 10, 50, 100 år?

I prosjektet ISPOLÆR har vi gjennoført de planlagte tiltak for voksne og skole-elever og møtt en god del interesse i flere områder, fra klima og is på gobal skala, ekspedisjoner i Arktis, til is-eksperimenter på verkstedet. Prosjektet har dermed vært ett bidrag til økt langsiktig oppmerksomhet om polar klimaforskning i samfunnet. Vi har nådd frem til ett mindre tall av skole-elever enn planlagt, som skydes i vesentlig grad corona-restriksjonene. Med sosiale media kunne man nådd flere elever, men det vesentlige i konseptet (opplevelser i 3D planetariet, eksperimenter på verkstedet med ekte havis, møter med polar-forskere) er vanskelig å realisere på skjermen til en mobil. Vi tenker at det gjennomførte konseptet kunne (i fremtidige fomidlingsprosjekter) med fordel utvides med en liten forskerskole for å fordype temaet for de interesserte elevene. Generelt har vi blitt oppmerksam, hvor lite skole-elever i utgangspunkt vet om klima prosesser, og at samarbeid mellom forskingsinstitutt og skoler kunne være ett viktig og virkningsfult verktøy (som, etter vår estimat, ville kreve en større budsjettramme enn for ISPOLÆR).

Det er 126 år siden at Fridtjof Nansen gjennomførte sin halvannen års lange polarekspedisjon hvor båten FRAM ble fryst inn nord fra Sibir for å drifte med isen over Nordpolen mot Grønland/Svalbard (no.wikipedia.org/wiki/Nansens_Fram-ekspedisjon). Selv om målet om å nå Nordpolen ikke ble nådd, var ekspedisjonen et vesentlig fremskritt for å forstå isens drift, havstrømmer og klima i Nordishavet. I september 2019 har det startet en ny ekspedisjon på samme ruten for å gi en betydelig økning i vår forståelse av Arktisk klima: MOSAiC (https://www.mosaic-expedition.org/) med engelsk tittel «Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate» er ett samarbeidsprosjekt av mange land i verden. Formålet er gjennomgående observasjoner av hvordan driv-is, hav og atmosfære er koblet sammen over alle årstidene. Slike observasjoner mangler for å få en full forståelse av hvordan polarregioner påvirker utviklingen av globalt klima. Det forventes at MOSAiC vil gi svar på mange uløste spørsmål i klimaforskningen og definere en ny vitenskapelig basis for arktisk klimaforskning. Svarene er spesielt viktig i en tid det haster for oss å reagere på klimaendringene vi er i gang med å skape selv. I prosjektet ønsker vi å formidle store spørsmål som stilles i polar klimaforskning til allmenheten. Dette vil skje gjennom presentasjoner som følger MOSAiC-ekspedisjonen gjennom årstidene. Som spesielt format for å formidle impresjoner fra ekspedisjonen vil vi benytte mediale 3-d mediale effekter og 360 Grad panorama ved planetariet ved Vitensenteret i Trondheim (www.vitensenteret.com). Som ett parralet tiltak vil vi en "Vitenshow" ved Vitensenteret i Trondheim, basert på eksperimenter om is og klima. Vi skal vise paralleler mellom Nansens's ferd over polhavet og den største Nordpolekspedisjonen noen sinne og bruke polar-isen's fascinasjon for å stille spørsmålene: Hvordan henger klima og isens egenskaper sammen? Kommer isen fortsatt til å være der om 10, 50, 100 år?

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima