Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaMatBordet

Tildelt: kr 0,50 mill.

-

-

Østfoldforskning, NIBIO og Vitenparken Campus Ås er tre seriøse aktører innen ulike deler av forsknings- og kommunikasjonsaksen. Alle tre har et samfunnsoppdrag som innebærer at bærekraftige løsninger for fremtiden ikke bare skal forskes på, det skal også kommuniseres ut til den generelle allmennheten, gjerne med målrettet og tilpasset formidling til ulike målgrupper i samfunnet. Når Østfoldforskning, NIBIO og Vitenparken nå står sammen om et prosjekt, er det med vårt felles faglige interesseområde som befinner seg i skjæringspunktet mellom mat- og landbruks- og klimaforskning. Med bakgrunn i forskning innen klimapsykologi ser vi at ungdom og unge voksne opplever klimaendringer som noe fjernt av avkoblet fra deres egne virkelighet. I prosjektet KlimaMatBordet ønsker vi å flette sammen norsk klimaforskning og matopplevelser for å nå ut til og engasjere et ungt publikum. Med en interaktiv installasjon som scenografi og tematisk utgangspunkt, utvikler vi også et aktivitetsprogram for deltakerne i prosjektet. KlimaMatBordet består av en interaktiv og multisensorisk installasjon, undervisningsopplegg og aktiviteter for fritidspublikum. Matbordet er en installasjon som utforsker forholdet mellom mat og klima. Klimaforskning kan kommuniseres på mange ulike måter, og hensikten i dette prosjektet er å kommunisere det gjennom matglede og nysgjerrighet for hva som er forholdet mellom klimaendringer, matproduksjon og fremtidens bærekraftige løsninger. I denne installasjonen sitter publikum rundt et middagsbord. Dette er en velkjent setting for de fleste av oss og forsterker opplevelsen av at vi nå innstiller oss på å forholde oss til mat. Med KlimaMatBordet som scenografi og utgangspunkt, utvikler vi også et aktivitetsprogram som formidler kunnskap om mat og klimaforskning. Prosjektets målgruppe, altså ungdom og unge voksne, er både aktive i planleggingen og gjennomføringen som kursholdere, men selvfølgelig også som deltakere (blant annet gjennom skolebesøk).

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima