Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian network for the promotion of SSH-perspectives in Horizon Europe - NOSSH

Alternativ tittel: Norsk nettverk for styrking av samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver i Horisont Europa

Tildelt: kr 0,52 mill.

Horisont Europa har som ambisjon og ta tak i de store samfunnsutfordringene. For å lykkes med det må samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver få en tydelig plass i rammeprogrammet. Hovedmålet for 'Norsk nettverk for styrking av samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver i Horisont Europa' er å bidra til at samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver får en tydelig plass i både arbeidsprogrammet og de definerte 'missions'. NOSSH vil arbeide mot dette hovedmålet på tre måter: 1) bidra til arbeidet som gjøres gjennom de offisielle påvirkningskanalene inn mot rammeprogrammet, 2) gjennom direkte kommunikasjon med beslutningstakere i EU-systemet, og 3) gjennom aktiv dialog med og deltakelse i ulike nettverk og plattformer som arbeider inn mot Horisont Europa. NOSSH vil arrangere ulike samlinger/workshops i Norge og i Brussel som vil samle fagfolk, representanter fra de offisielle norske aktørene som arbeider inn mot rammeprogrammet, beslutningstakere i EU-systemet, og andre aktører fra nettverk og plattformer både nasjonalt og i europeisk sammenheng. I tillegg vil NOSSH påvirke gjennom posisjoneringsdokumenter eller andre typer skriftlige innspill og gjennom å delta på relevante møtearenaer.

Some of the key ambitions of Horizon Europe are to meet grand societal challenges and answer to large missions. Social sciences and humanities (SSH) are of fundamental importance to realize these ambitions. It is therefore crucial that SSH is integrated into Horizon Europe in a way that facilitates the development of SSH research across the programme and enhance competence building within social sciences. Norway has strong research communities within the SSH area and can contribute to the ambitions of Horizon Europe. The main objective of NOSSH is to promote SSH perspectives in Horizon Europe and how they are integrated in the work programmes and missions. NOSSH, as a national arena for SSH interests, will approach the projects' objectives as follows: 1) By contributing to the official Norwegian channels for consultations on Horizon Europe (the Research Council of Norway (RCN), NORCORE, Mission of Norway to the EU, and relevant ministries); 2) by direct communication with decision makers in the EU-system through organizing events/meetings where those are represented, 3) by active engagement in international networks and platforms which are recognized as stakeholders in the development of HE. Here, the European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH) is a core organisation. The concrete project activities to achieve these aims are: A total of five events, in Norway as well as Brussels, in order to identify and develop the NOSSH contribution to HE. In parallell to and included in the events developing text inputs that will strengthen the SSH angle and provide these inputs via national experts and delegates in the Shadow Programme Committees from Norway and the EU Member States as well as through European umbrella organizations.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020