Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Trøndelag bioøkonomiregion som nasjonal pilot for smart spesialisering og påvirkning av Horisont Europa

Alternativ tittel: Trøndelag Bioeconomy region as a national pilot for smart specialisation, that can influence future Horizon Europe calls

Tildelt: kr 0,97 mill.

Det kreves en koordinert innsats for at norske aktører skal få innflytelse i utformingen av EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Norske aktører og problemstillinger må være synlige hos EU-kommisjonen og EUs forskningsmiljøer. Det er en økende forståelse for at regional tilnærming er effektivt for bærekraftig utvikling. Her samarbeider næringsliv, forskning, myndigheter og samfunnsaktører for å løse oppgaver basert på særegne fortrinn i regionen. Bioøkonomi er i nasjonal og EU-politikk fremhevet som en vesentlig sektor for løsning av store samfunnsutfordringer. Trøndelag er interessant når det gjelder bioøkonomi fordi regionen har et mangfold av ressurser og produksjoner med betydelig foredlingsindustri og kompetansemiljøer - og et kjennetegn ved regionen er samarbeid på tvers av sektorer. Dermed kan Trøndelag tjene som et nasjonalt eksempel på utvikling av bioøkonomien og være en plattform for påvirkning av Horisont Europa fra norsk side. Basert på dette har prosjekt som mål å etablere et nettverk kalt Trøndelag bioøkonomiregion. Denne vil samle viktige aktører fra forskning, næringsliv, myndigheter og interessegrupper i regionen og gi læring og oversikt om interesser og forsknings- og innovasjonsbehov. Dette vil gi grunnlag for å formidle og påvirke forskningsprioriteringer om bioøkonomi i Horisont Europa og gjøre utlysninger mer relevant for norske søkere. Nettverksbyggingen i Trøndelag vil bli ledet av NIBIO i samarbeid med Ruralis. Påvirkningsarbeidet i Brussel vil bli ledet av Trøndelags Europakontor. Trøndelag bioøkonomiregion vil således være en nasjonal pilot med en ny måte å posisjonere seg mot EU på. En forventet virkning av prosjektet er større kanalisering av EUs forsknings- og innovasjonsmidler til Norge enn en ellers ville oppnådd. Prosjektet vil følges tett av andre norske regionkontorer i Brussel. Hvis konseptet lykkes kan det bli en modell for posisjonering og profilering også på andre områder enn bioøkonomi.

Det kreves en koordinert innsats for at norske aktører skal få innflytelse i utformingen av EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Norske aktører og problemstillinger må være synlige hos EU-kommisjonen og EUs forskningsmiljøer. Det er en økende forståelse for at regional tilnærming er effektivt for bærekraftig utvikling. Her samarbeider næringsliv, forskning, myndigheter og samfunnsaktører for å løse oppgaver basert på særegne fortrinn i regionen. Bioøkonomi er i nasjonal og EU-politikk fremhevet som en vesentlig sektor for løsning av store samfunnsutfordringer. Trøndelag er interessant når det gjelder bioøkonomi fordi regionen har et mangfold av ressurser og produksjoner med betydelig foredlingsindustri og kompetansemiljøer - og et kjennetegn ved regionen er samarbeid på tvers av sektorer. Dermed kan Trøndelag tjene som et nasjonalt eksempel på utvikling av bioøkonomien og være en plattform for påvirkning av Horisont Europa fra norsk side. Basert på dette har prosjekt som mål å etablere et nettverk kalt Trøndelag bioøkonomiregion. Denne vil samle viktige aktører fra forskning, næringsliv, myndigheter og interessegrupper i regionen og gi læring og oversikt om interesser og forsknings- og innovasjonsbehov. Dette vil gi grunnlag for å formidle og påvirke forskningsprioriteringer om bioøkonomi i Horisont Europa og gjøre utlysninger mer relevant for norske søkere. Nettverksbyggingen i Trøndelag vil bli ledet av NIBIO i samarbeid med Ruralis. Påvirkningsarbeidet i Brussel vil bli ledet av Trøndelags Europakontor. Trøndelag bioøkonomiregion vil således være en nasjonal pilot med en ny måte å posisjonere seg mot EU på. En forventet virkning av prosjektet er større kanalisering av EUs forsknings- og innovasjonsmidler til Norge enn en ellers ville oppnådd. Prosjektet vil følges tett av andre norske regionkontorer i Brussel. Hvis konseptet lykkes kan det bli en modell for posisjonering og profilering også på andre områder enn bioøkonomi.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020