Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian participation in AI, data and robotics PPP

Alternativ tittel: Support network for Norwegian participation in the partnership on Data, AI and Robotics in Horizon Europe

Tildelt: kr 0,41 mill.

NAIDaRo-nettverkets målsetting er å sikre at norske industri- og forskningsaktører involveres i utformingen av EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, innen områder relatert til kunstig intelligens (AI). Arbeidet vil fokusere på utviklingen av et nytt partnerskap for Data, AI og robotikk. For å sikre involveringen av norske nøkkelaktører, samt å få gehør for norske posisjoner i de europeiske prosessene vil arbeidet være organisert langs fire akser: 1. Direkte medvirkning i utformingen av AI-partnerskapet, i hovedsaken gjennom deltagelse i industriforeningene BDVA og euRobotics 2. Innspill til andre AI-relaterte forskningstema i Horisont Europa 3. Samarbeid med de norske AI-miljøene, ihovedsaken gjennom NAINE-nettverket 4. Samarbeid med norsk industri

The proposed support project aims at ensuring that Norwegian interests in research and industry will continue to have a voice in the development of AI-related activities in Europe's next framework programme for research and innovation, Horizon Europe. In order to achieve highest possible impact, activities in NAIDaRo will be arranged along four lines: 1. Direct involvement in the formation of the co-programmed partnership on AI, data and robotics, mainly through BDVA and euRobotics. 2. Involvement in the development of AI-related topics in other parts of Horizon Europe. 3. Engagement with the Norwegian AI community, mainly through interaction with NAINE. 4. Engagement with Norwegian industry

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020