Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Alternativ tittel: Behandling av lungekreft med nanopartikler

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

311094

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til svulsten og alvorlige systemiske bivirkninger. Gjennom flere år med forskning har SINTEF utviklet en rekke teknologier for diagnose og behandling av kreft ved bruk av nanopartikler. En av teknologiene som ser ut til å ha et stort potensiale er µBlung; en nanopartikkel-basert teknologi designet for levering til lunge. Produktet er skreddersydd for å levere høye lokale konsentrasjoner av cellegift til lungesvulster, og er spesielt relevant for svulster som ikke lar seg behandle effektivt ved eksisterende behandling. Nanopartiklene vil deretter frigjøre medikamentet over lengre tid mens de brytes ned. Kvantifisering ved hjelp av massespektrometri og fluorescensavbildning viste at µBlung gav signifikant økt akkumulering av nanopartikler med cellegift i lungene sammenlignet med en injeksjon av enten fri cellegift eller nanopartikler alene. Omtrent 28% av dosen havnet i lungene. Videre ble effekten av µBlung verifisert i en preklinisk musemodell med lungekreft, der teknologien ble funnet å redusere tumorvekst hos dyrene betydelig.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020