Tilbake til søkeresultatene

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Telemarksforsking

Tildelt: kr 0,42 mill.

Jfr samtale med Anne Magnussøn 3.2.21. Beskjed til Vita M. Jeg fikk ikke lov av rapportsystemet å legge inn tallet 418 på Finansieringsplan/Forskningsrådet? Men prosjektregnskapet viser altså at vi av de bevilgede 1,5 mnok INSTFUS-midler har brukt 418.000 kr til honorarer, møtekostnader og reise. Alle arbeidstimer brukt av TF-ansatte i prosessen er ført på et eget internt TF-prosjekt som er finansiert av instituttet.

Budsjettformål:

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

Finansieringskilder