Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Performance improvement in medium scale Norwegian company using lean management methodologies and tools.

Alternativ tittel: Performance improvement in medium scale Norwegian company using lean management methodologies and tools.

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

311282

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektets hovedmål er å forbedre ytelse ved å redusere driftsutgifter (dvs. ved å redusere unødvendige aktiviteter) i det norske selskapet Blueday Technology AS, ved å bruke de nyeste innovative metoder og verktøy. Prosjektet er fokusert på hvordan man bruker lean management i kontor- og kunnskapsarbeid knyttet til intellektuelle oppgaver relatert til prosjektleveranser. Målet med doktorgradsprosjektet er å samle inn data, utføre analyse og identifisere interne prosesser; definere målinger (KPI) med ett spesielt fokus på kunnskapsarbeid; indikere feil handlinger og unødvendig aktivetet; definere forbedringshandlinger og prosesser som krever forbedring med hensyn til å indikere de viktigste utfordringene for å oppnå organisatoriske mål. Selskapet vil dra nytte av å få ett transparent kart over ulike prosesser, som vil bidra til å identifisere interne unødvendige aktiviteter. Funn vil bli presentert for ledelsen og brukt til fremtidig kontinuerlig forbedring. På grunn av kostnadene som er spart i intern arbeidsflyt og prosjektering, vil selskapet kunne investere mer i teknisk utvikling, R&D. Dataene som samles inn vil bli presentert for de ansatte slik at enhver ansatt vil dra nytte av prosjektet ved å lære nye metoder og teknikker. Selskapet vil få viktig kunnskap og personellet vil bli opplært til å jobbe mer effektivt ved bruk av nye metoder og verktøy (lean six sigma, last planner system, balansert poengkort, agile management, daglig styringssystem).

Blueday Technology AS projects aims to reduce CO2 emission by developing high-tech solutions for ships and rigs. The company has been suffered with low projects’ profit margins, delayed deliveries, exceeded engineering hours, etc. The aim of the doctoral project is to collect data, perform analysis and identify which company’s processes require improvement in regards to define the key challenges to the achievement of organisational goals. In addition, the project is focused on how to use lean management in office and knowledge work associated with intellectual tasks related to project deliveries. The improvement initiative expected from this project also refers to implementing chosen tools (software) and methodologies from lean management perspective across the whole organisation. This is focused on investigating how to improve a small and medium scale Norwegian industry to enable lower operational expenses in general and enhancing engineering knowledge work related to project deliveries within budget and on time. The aim is to improve the whole organisation, including overall involvement of whole management. This finding shall be used as a benchmarking approach for enhancing other small and medium scale industries. Currently, there are no lean management tools dedicated directly and specifically for companies dependent on office and intellectual work associated with knowledge work that would be widely covered in the literature. Lean management tools covered in literature focus mostly on physical work mostly within manufacturing environments and service sector. Hence, there is a significant need to develop a guideline, framework and improvement plan that could be used for other small companies to help them to be more efficient, meet delivery deadlines and keep the budget within limit.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd