Tilbake til søkeresultatene

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Telenor støtte til AI-forskning ved NTNU

Alternativ tittel: Telenor support to AI research at NTNU

Tildelt: kr 5,0 mill.

Hovedmålet med prosjektet er å videreføre intensjonene bak Telenors bidrag til AI-forskning ved NTNU, nemlig å styrke forskning, utvikling og utdanning innen områdene kunstig intelligens (AI), maskinlæring, stordata-analyse og tingenes internett (IoT). Dette prosjektet har som fokus å styrke forskningen på området. For at Norge skal kunne utmerke seg internasjonalt på dette feltet, er vi avhengige av ikke bare å kunne følge med på utviklingen og anvende teknologien, men bidra til å utvikle "state of the art" i Norge. Formålet med dette prosjektet er derfor å styrke grunnleggende forskning på AI ved NTNU, ved å videreutvikle det faglige miljøet innen AI og beslektede felt, for stipendiater, postdoktorer og professorer.

Hovedmålet med prosjektet er å videreføre intensjonene bak Telenors bidrag til AI-forskningen ved NTNU, nemlig å styrke forskning, utvikling og utdanning innen områdene kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, stordata-analyse og tingenes internett (IoT). I denne søknaden søker vi spesifikt om finansiering til å styrke forskningen på området. For at Norge skal kunne utmerke seg internasjonalt på dette fagfeltet er vi avhengig av å ikke bare kunne henge med i utviklingen, men bidra til å utvikle "state of the art" i Norge. Med bakgrunn i dette, ønsker å styrke grunnforskningen på AI ved NTNU, ved å videreutvikle fagmiljøet innen AI og nærliggende fagområder, for stipendiater, postdoktorer og professorer. Vi ønsker å bruke finansieringen til å: - ansette flere til å forske på grunnleggende problemstillinger - øke og forbedre det faglige tilbudet til PhD-studenter og andre - øke mobiliteten til PhD-studenter, postdoktorer og andre forskere, slik at mulighetene blir enda bedre for å reise ut og samarbeide med nordiske og internasjonale forskere - øke tverrfagligheten i AI-miljøet ved å i større grad inkludere andre forskere fra andre fagretninger, slik at vi kan forske på mer sammensatte problemstillinger

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen