Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Alternativ tittel: Analysemetoder for kvantifisering av nano- og mikroplastpartikler og deres nedbrytning i marint miljø (ANDROMEDA

Tildelt: kr 1,6 mill.

Metoder for analyse av mikroplast (MP) kan grovt deles i to kategorier; enkle og budsjettvennlige eller mer avanserte og kostnadskrevende. Felles for alle eksisterende metoder er at de fortsatt krever mer utvikling og validering. Det er behov for billige og raske metoder for identifisering av et bredt spekter MP med aksepterbar nøyaktighet, men også avanserte metoder som kan håndtere deteksjon av små MP og nanoplast (NP) av ulike polymertyper i miljøprøver. I ANDROMEDA skal en kombinasjon av avanserte teknikker, som for eksempel µFTIR, Raman og SEM-EDX, optimeres og benyttes til karakterisering og kvantifisering av MP og NP i størrelsesorden 1 µm, 0,2 µm og mindre. Spesielt fokus vil bli gitt til typer MP som er utfordrende å detektere, slik som mikrofibre, malingsflak og partikler fra dekkslitasje.I en masteroppgave vi har utviklet en metode for å detektere MP i luftprøver med hjelp av Nile Red farging, en metode som ikke krever kostbar utstyr og kan brukes som en rask screeningsmetode. Kjemisk, biologisk og fysisk påvirkning og nedbrytning av plast i miljøet vil forverre utfordringene med deteksjon av plasten. En stor del av prosjektet er derfor dedikert til metodikk og anvendelse av metoder for akselerert degradering av plast i laboratoriet. UV (sollys), hydrolyse og termisk oksidering vil benyttes til dette formålet for å oppnå realistiske plastfragmenter og delvis degraderte materialer til videre testing i prosjektet. Spesifikt fokus vil bli gitt til forståelse av mekanismene for UV og mikrobiell degradering av plast, samtidig som man ser på hvordan disse påvirkes av temperatur, pH og høyt trykk. I tillegg vil man se på lekkasje av kjemikalier fra plasten under disse betingelsene. I et masterprosjekt, fisk og reker har blitt matet med fôr som inneholdt partikkel fra bildekk. Tilstedeværelse av utlekkede kjemikalier er blitt undersøkt i forskjellige vev over tid av eksperimentet. Et sentralt tema for prosjektet vil være kvalitetssikring. Prosjektpartnere med spesialisering i kommunikasjon, formidling og dataforvaltning vil sørge for sterk involvering av interessentgrupper og effektiv formidling av prosjektresultatene.

Current methods for microplastic (MP) analysis can be divided into low-cost versus more advanced methods. ANDROMEDA recognizes that further development and validation is needed for both approaches. Low-cost methods are needed to identify a broad range of MP polymers. Advanced methods need further development to push the limit of detectability for smaller sizes of MP and nanoplastics (NP). Within ANDROMEDA, in situ MP detection, efficient sampling and cost-effective laboratory methods will be optimized to. Approaches will be based on hyperspectral imaging, chemical markers and fluorometric detection techniques to quantify and characterize MP and NP down to 1 µm, 0.2 µm or lower. Specific tasks will focus on challenging types of MP such as microfibers, tire wear particles (TWPs) and paint flakes. Quality assurance will be a central theme in all aspects of the project. Communication and data management will ensure strong stakeholder involvement and outreach of the project results. i

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø