Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: CARBHEALTH Carbohydrate staple foods - facing the challenge to improve their quality for a better metabolic health

Alternativ tittel: Karbohydratkvalitet og helseeffekter

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektnummer:

311455

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Etter prosjektstart i April 2020, og utsettelser pga nedstengningen under covid-19 pandemien, kunne vi endelig starte med den store kliniske studien («brødbytte studien»). Til studien ble det produsert to forskjellige typer brød av partner Nofima AS. I tillegg ble det gjennomført en studie som undersøkte glykemiske indeks i brødene. Den kliniske studien startet også i Sverige og Tyskland. Vi er godt i gang med gjennomføringen av den klinisk studie og forventer resultater i løpet av 2023. Protokollen til den klinisk studien ble publisert i BMJ Open i august 2022. Videre har vi gjennomført en systematisk oversiktsartikkel som belyser glykemiks respons for ulike typer brød i publiserte artikkler og med individuelle data. Artikkel ble akseptert i tidsskriftet 'Advances in Nutrition', som er en høy ransjert internasjonalt tidsskrift innen ernæringsfeltet. Artikkelen forventes å publisere i utgangen av 2022. Data fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK2) om fullkornsinntak, brødinntak og biomarkør alkylresorsinoler er i ferd med å bli analysert mtp metabolsk syndrom, som er en tilstand med fedme, kombinert med forstyrrelse i lipidmetabolisme, glukosemetabolisme og blodtrykk. Det kom frem at ca. 1/3 av deltakere i HUSK3 hadde den syndromen, som gir også økt risiko til hjerte-kar sykdom og diabetes. Vi forventer resultat av analysen og publikasjon i første halvår av 2023. Vi har hatt digitale arbeidsmøter hver annen uke i prosjektet, men hadde også gleden av et fysisk møte i Bergen i mai 2022. Videre har vi presentert resultatene på internasjonale konferanser som ble gjennomført digitalt.

-

Carbohydrates are the main energy source in most European diets. Their metabolic effects depend on several aspects ranging from chemical structure to food processing which is best captured by the combined consideration of dietary fiber, whole grain, glycemic index, and dietary sugar. In Northern and Central European diets, bread is a major carbohydrate source, however, beneficial metabolic effects of bread may be confined to bread with a low glycemic index (GI) only. The 5 partners from Norway, Germany, and Sweden in this consortium will run a 16-week RCT involving 250 persons at risk of type 2 diabetes (T2DM) to test a newly developed bread containing the oat-derived fiber beta-glucan characterized by a comparably low GI of 57 for its effects on glycemic control. A conventional high-fiber bread without beta-glucan and a high GI (>70) will serve as a comparator. Secondary outcomes include body weight and composition, serum lipids and hepatic steatosis index as well as gastric emptying, satiety and postprandial glycemic response in subgroups. Furthermore, the long-term relevance of bread intake and carbohydrate quality for body weight and T2DM or glycemic control will be analyzed in existing observational cohorts involving middle-aged healthy adults (HUSK study, Norway) and in lean and obese children followed-up until adulthood (KFO and Life child, Germany). Alkylresorcinols, established biomarkers of whole-grain consumption will be measured in plasma samples of the cohorts and will supplement self-reported dietary data. Finally, RCTs and observational studies on the relevance of bread consumption for body weight, glycemic control/T2DM, and associated cardiometabolic outcomes will be summarized in systematic reviews and meta-analyses. Taken together this project will address the overall hypothesis that habitual consumption of a high fiber bread can form an integral part of a plant-based healthy diet associated with benefits for body weight and T2DM risk.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram