Tilbake til søkeresultatene

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Forskerpool: Norwegian Adventure Company

Tildelt: kr 67 500

Norwegian Adventure Company (NAC) er et opplevelsesselskap som ble etablert i 2012 med mål om å ta en ledende posisjon innenfor cruisebasert adventure turisme. Et overordnet mål for selskapet er å skape opplevelsesprodukter i verdensklasse som gir destinasjonsmarkedsføring, økt lønnsomhet, lokale samarbeidspartnere og kommersielle allianser. Målet er å få det arktiske Nord-Norge på «bucket lista» til globale opplevelsessamlere og skape et internasjonalt reiselivsikon som er skalerbart geografisk, og ut fra sesong og aktiviteter. Selskapets produktportefølje fokuserer på aktive opplevelser som vandring, stisykling, toppturer på ski og jakt, samt kulturreiser. Aktivitetene foregår ut fra båt og små cruiseskip. Vi tilbyr helhetlige, pakketerte opplevelser i disse segmentene, en type opplevelsesreiser som i økende grad etterspørres i de internasjonale markedene. Det mest kjente produktet er Arctic Haute Route (AHR) med vinter (ski & sail) og sommertilbud (hike/bike & sail) samt events for grupper og bedrifter. Det betyr at vi kombinerer båtbaserte og landbaserte operasjoner, men med hovedvekt på sjøbaserte aktiviteter. For å utvikle opplevelseskonseptene videre er det behov for mer systematisk kunnskap om hvordan internasjonalt kresne opplevelsessamlere oppfatter og erfarer de ulike fasene fra kjennskap og bestilling til eventuelt gjenkjøp og anbefaling overfor andre. Med andre ord i hvilken grad når vi fram til dem og hvordan kan vi nå ut til enda flere? For å bedre forutsetningene for å nå de riktige kundene/målgruppene og samtidig øke mulighetene for tilpasninger av totalopplevelsen til disse er det viktig å gjøre dette på riktig måte tilpasset de ulike målgruppene. Å skaffe seg slik økt gjesteinnsikt er imidlertid krevende både med hensyn til nødvendig kompetanse, tid og ressurser. Bidrag fra forskere på feltet som kan hente fram relevant forskning vil gi oss et godt grunnlag for videre utvikling av våre opplevelsestilbud.

Budsjettformål:

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Temaer og emner