Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ansvarlig kunstig intelligens for personlig økonomisk planlegging

Alternativ tittel: Responsible AI for Personal Financial Planning

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

311465

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Maskinlæring (ML) og bruken av kunstig intelligens (AI) blir stadig viktigere teknologier i bank og finans. Potensialet knyttet til bl.a. avansert analyse og økonomisk modellering er så kraftig at teknologi og endrede arbeidsprosesser i seg selv kan bli en driver for forretningsutvikling. Målet for SpareBank 1 SR-Bank er å utnytte avansert analyse og modellering som virkemidler for å opptre mer personlig og med større relevans i vår veiledning og rådgivning av kunden. EU har implementert forskrifter som regulerer bruk av personlig data og AI. En slik forskrift er GDPR Artikkel 71 ("rett til forklaring"), som sier at "Den registrerte bør ha rett til" ... "å få en forklaring på avgjørelsen som er truffet". Dette medfører at bruk av kunstig intelligens i finanssektoren stiller krav til modellens evne til å gi en tilfredsstillende forklaring på både vurdering og beslutning. Finanssektoren har også en moralsk forpliktelse til å sørge for at systemene er rettferdige, ikke diskriminerende, sikre og ivaretar personvern. Disse faktorene er sammen med forklarbarhet, byggesteiner i "Responsible AI". Målet med prosjektet er å utvikle ML modeller som skal bidra til tjenester som kan understøtte bankens rolle som økonomisk assistent, både gjennom en virtuell personlig assistent og understøttelse av data til rådgiver. Vi skal oppleves som en nyttig assistent for kunden, og samtidig overholde krav til "Responsible AI". Vi vil med dette demonstrere anvendelsen av "Responsible AI" i en moderne relasjonsbank. Formålet med forskningsprosjektet er derfor to-delt: 1) Videreutvikle anvendelsesområdet for ML/AI i Finansnæringen ved å understøtte økonomisk oversikt, veiledning og rådgivning. 2) Bruken av ML/AI skal baseres på ansvarlige retningslinjer som ivaretar rettferdighet, sikkerhet, forklarbarhet og hensynet til personvern.

PhD prosjektet vil fokusere på bruk av ansvarlig kunstig intelligens i finansnæringen. Målet er å forklare og verifisere AI modeller gjennom supplerende opplæringsmetoder og ved bruk av alternativ arkitektur på modellene. For å gi privatkunden god rådgivning er det viktig å kunne forklare modeller og utfallsrom slik at kunden opplever rådgivningen som både forståelig og tillitvekkende. Vi vil jobbe med modeller rundt transaksjoner, prediksjon av forbruk og utvikling av "netto formue" slik at både banken og kunden kan vurdere alternative økonomiske disposisjoner på kort og lang sikt. Det vil også være aktuelt å se nærmere på forklarbare AI modeller for kredittscoring.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd