Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av Invertapros Eurostars-prosjekt "Green fertilizer for sustainable agriculture and a circular economy".

Tildelt: kr 39 999

Prosjektnummer:

311480

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Invertapro er ledende i Norge på å produsere insekter til mat og dyrefôr, og pionerer i Europa på å koble produksjonen til utnyttelse av matavfall. Vi har utviklet sterk kompetanse på insektenes produksjonsvilkår, og er nå i ferd med å automatisere produksjonen for å kunne levere i større skala og tempo. Et verdifult biprodukt fra vår produksjon er store mengder avføring (frass) og skall (kitin), som egner seg ypperlig som gjødsel – vi kaller det BLØME. Både Invertapro og insektsprodusenter i europa har de siste årene solgt gjødsel til potteplanter og hjemmebruk, men det er fremdeles ikke tatt i bruk i større matproduksjon. Det er ikke forsket tilstrekkelig på effekten av BLØME til å gi bønder, produsenter og forhandlere nødvendig tillit til å ta det i bruk i matproduksjon. Vi har heller ikke nok kunnskap til å kunne gi veiledning om hvordan produktet best kan benyttes. Vår testing i mindre skala, sammenkoblet med det lille som fins av forskning har peker mot at BLØME kan bli en økologisk, fornybar erstatning eller tillegg til mineralsk gjødsel, og fungere som jordforbedrer. BLØME kan samtidig redusere behovet for å bruke plantevernmiddel ved å hindre sykdom og skadedyr, og bedre immunforsvaret til plantene. Men resultatene er langt fra entydige, og vi er helt avhengig av å forstå virkningene bedre for å tilby produktet i matproduksjon. Vårt Eurostars-prosjekt går ut på gjennomføre et bredt og intensivt testprogram for å få pålitelige resultater løpet av tre år. Det skal både gi oss bedre dokumentasjon på effekter, gi grunnlag for bruksveiledning, og teste eventuelle tilsetninger som kan gjøre produktet bedre. For å få til dette må vi samarbeide med andre insektsprodusenter, forskningsinstusjoner, brukere (bønder, gartnere og andre) og distributør av jordbruksprodukter.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020