Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Life Prediction and Health Monitoring of Marine Propulsion System under Ice Impact

Alternativ tittel: Prediksjon av levetid og tilstandsovervåking av marine fremdriftssystemer under kollisjoner med is

Tildelt: kr 4,8 mill.

Hovedmålet med HealthProp er å utvikle en digital tvilling plattform ved å kombinere smarte sensorer, datainnsamlingssystemer og feilsøkingsalgoritmer gjennom fysiske og data drevne modeller i skyen. Plattformen skal brukes til å overvåke fremdriftssystemene og «drive line» på skip som operer i Arktis og Antarktis, med mål om å forbedre systempålitelighet og øke operasjonell sikkerhet i klimatisk utfordrende områder. HealthProp-partnere fra Norge, Tysland og Sør-Afrika samler den kompetansen som trengs for å utvikle en slik digital tvilling. Prosjektet startet i august 2020 med tre professorer, syv Ph.d. stipendiater og fem overingeniører fra de seks partnerne. Modelleringen var hovedfokus i 2020. Tidligere målinger fra forskningsskipet SA Aghulas II i Sør-Afrika ble benyttet i vurderingen av den virtuelle modellen som inkluderer modeller for is, drivverk og lager. Testrigger ble også utviklet for verifisering av modellen. Den første versjonen av digital tvilling av hele drivverk systemet inkludert ekstern belastning er laget.

Benefits of HealthProp 1. An near real time digital twin can provide a rapid diagnosis of propulsion faults (for emergency information where time is of essence). 2. Operational intelligence can be provided to inform the ship master when the vessel is operated close to propulsion system limits in ice, with the help of AI and data driven methods. 3. Intelligent management of machinery with costly repairs. 4. Better future designs for propulsion systems and related components. 5. Digital twins are set to be a key differentiator of future business success in the maritime industry.

The main goal of HealthProp is to develop a digital twin platform - by combining intelligent sensors, data acquisition systems and fault detection algorithms through physical and data-driven models in the cloud - towards monitoring the propulsion system and drive line of ships in Arctic and Antarctic operations, with the aim to improve the system reliability and increase the operational safety in harsh environmental conditions. There is a rapid increase in shipping activities, traffic and operations in Arctic and Antarctic waters, in particular, tourist activities are growing rapidly owing to increased traffic from cruise ships. A de-coupled approach is proposed to model the load and load effects on the drive line system, including power generation, power transmission and propeller during ice impact. The models, developed and verified by the project partners through real data measurements from the research vessel SA Agulhas II in South Africa, will be used in a virtual model (Digital Twin) of the propulsion system for life prediction and fault detection and strong decision support during ice navigation. The developed digital twin will be tested on SA Agulhas II to estimate the remaining useful life of her propulsion machinery and -components and to predict failure due to ice impact. The outcomes of the project will be disseminated through scientific articles in reputed journals and presentations in relevant conferences. The data and findings are relevant to the inform and further the development of new codes and guidelines for Arctic and Antarctic operation. Finally, the operational digital twin model wil remain as a working asset to benefit operations and decisions on the SA Agulhas II.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2