Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fleksibel Additive tilvirkning for krevende komponenter innenfor Maritim sektor

Alternativ tittel: Fleksibel Additive tilvirkning for krevende produkter innenfor Maritim sektor.

Tildelt: kr 4,8 mill.

FlexiMan er et industri-drevet forskningsprosjekt som har som mål å redesigne eksisterende produksjonsprosesser for maritime komponenter. De nye produksjonsprosessene utviklet i prosjektet representerer en disruptiv endring av hvordan man ser på produksjon av komponentene og innehar fokus på bærekraft og reduksjon av miljøavtrykk. Prosessene baserer seg på økt bruk av Additiv Tilvirkning i produksjonsprosessen gjennom bruken av Directed Energy Deposition (DED) teknologier. Målet er å øke konkurranseevnen for maritime komponenter ved å utvikle nye design og materialer for å øke effektiviteten og samtidig redusere kostnader, ledetid og avfall fra produksjonsprosessen. Tre maritime komponenter, en vann-jet impeller, et lettvekts propell-blad og en pumpe-impeller er valgt som demonstratorer i prosjektet. De valgte demonstratorene har alle strenge krav til materialvalg, design og mekaniske egenskaper. Prosjektet har for hver demonstrator definert et sett med krav til egenskaper og toleranser basert på kvalitetskrav og klassifiserings retningslinjer. Et litteratur-studium på aktuelle DED-relaterte standarder og retningslinjer er levert som del av prosjektet. Detaljerte planer for produksjon og kvalifisering for demonstratorene er definert basert på de definerte kravene og standardene. Prosjektet har spesielt fokusert på hvordan optimalisere DED prosessen for å møte de definerte kravene for de utvalgte demonstratorene. Optimaliseringen ble gjort gjennom å oppnå økt forståelse for effekten av de ulike prosess parameterne på material egenskapene. Mekanisk testing og avansert karakterisering ble gjennomført som en del av dette arbeidet. Basert på dette har DED parameterne blitt definert og påfølgende varmebehandling etter produksjon er blitt planlagt for å sikre rett kvalitet i sluttproduktet. I tillegg har prosjektet startet å sette opp et oppsett for resirkulering av maskineringsavfall, med mål om å bidra til økt grad av resirkulerbarhet i produktet. Fleximan prosjektet er støttet av EU-samarbeidet MarTERA og er et samarbeid mellom ledende selskaper og institutter fra maritim sektor i Norge og Tyskland. Konsortiet inkluderer to store produksjons-selskaper for maritime komponenter og to bedrifter med DED kompetanse som sammen danner en innovativ maritim verdikjede basert på Additive Tilvirkning.

Additive Manufacturing (AM) is key to the transformation of the European industry towards future-oriented, digitally integrated, competitive and sustainable production processes. Although AM promises a high potential for the maritime sector, industrial integration has so far been hampered by technical, economical and procedural hurdles: Unresolved material scientific questions of the nautical sector, the manufacturing challenges in the generation of large-volume components, and the complex certification of products and process chains within safety-critical applications are among the many points that need to be addressed. The FlexiMan project addresses Direct Energy Deposition (DED) techniques. Among the AM methods, these have, by far, the greatest capability for maritime applications. Due to the flexible process management under local inert gas atmosphere combined with very high build-up rates, even large components such as propellers or pump housings can be addressed. In the same way, these processes are ideal for multi-material applications such as the deposition of wear coatings. A further advantage of the DED process is the promising combination with conventional manufacturing techniques such as casting. This so-called Hybrid Manufacturing (HM) presents a disruptive renewal of old thought concepts from production and is a key aspect of this project. The FlexiMan project aims to completely redesign the existing manufacturing chains for three concrete nautical applications, enhancing their product functionality and reducing lead time and cost by 40 %. For this purpose, leading companies and institutes of the Maritime and AM sectors from Norway and Germany have joined forces to form a powerful alliance. The strong project focus on process and product qualification guarantees a successfully industrial implementation. Besides this, the recycling of metal waste to valuable AM raw material powder will be investigated to improve efficiency of Maritime circular economy.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Temaer og emner