Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2020-St.OLavs hospital

Tildelt: kr 0,29 mill.

Norge har høye ambisjoner for deltakelse i Horison Europe, med målet om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horison Europe skal tilfalle norske forskningsmiljøer. St Olavs Hospital har en strategisk mål om å øke sin innsats og bidrar til nasjonal måloppnåelse for Horison Europe. NorCRIN og ECRIN infrastruktur er godt etablert og har tilrettelagt for lokal forsknings infrastruktur ( Klinisk forskningsenhet Midt Norge og Søknadshjelp) som skal bistår forskeren gjennom hele prosessen. St. Olav Hospital prioriterer deltagelse i Horison Europe, og PES-ordningen inngår som et viktig element i vår handlingsplan for deltagelse i H2020. PES-midler skal brukes aktivt til å stimulere til, og kvalitetssikre søknader som sendes inn med deltagelse fra St. Olav Hospital. St . Olav Hospital vil organiserer årets PES-støtte inn to deler: 1) PES som omfatter løpende søknader til konkrete utlysninger i Horisont 2020. 2) POS som omfatter langsiktig posisjonering i Europa for å bygge nettverk og allianser.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020