Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nye markeder for automatisert tilstandsbasert vedlikehold

Tildelt: kr 98 999

SAL har inngått et samarbeid med Karsten Moholt AS (KM) for utvikling av et automatisk system for tilstandsbasert vedlikehold av roterende maskineri innen offshore og marin næring. Dette medfører at vi får validert kvaliteten på vår egenutviklede analysemotor og kommersialisert den gjennom kundenettverket til KM. Samtidig øker vi vår egen kompetanse når det gjelder utvikling av komplette IT systemer samt salg (gjennom KMs salgskanaler). På den annen side, vil KM ha enerett til salg innen sitt markedsområde. Ettersom samarbeidet med KM skrider fremover, er det også viktig for oss å ha et fremtidig perspektiv for videre drift av firmaet. Resultatene fra prosjektet vil styrke omdømmet vårt, og vise at vi har evne til å gjennomføre krevende teknologiske utviklingsprosjekter. Samtidig må vi ha et fokus på markedsanalyser for å identifisere nye potensielle kunder i tillegg til intern FoU aktivitet for å tilpasse analyseverktøyene til disse nye markedene. Vi har tidligere fått tilskudd fra IKT Forskerpool til veiledning av Tor Inge Waag fra Norce. Hans ekspertise innen tilstandsbasert overvåkning har hjulpet oss til å utvikle en konkurransedyktig analysemotor, som også har bidratt kraftig til å etablere vårt nåværende samarbeid med KM. Vi ønsker nå å videreføre aktiviteten med Tor Inge for å dra nytte av hans erfaring for å gjennomføre de to arbeidsmålene beskrevet over. I tillegg har han verdifull kunnskap som kan brukes til å forbedre vår eksisterende analysemotor.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon