Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2020

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i aktuelle EU forskningsprogrammer. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2020, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon, m.fl.

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020