Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning 2020 for forskningsinstitutter

Tildelt: kr 0,60 mill.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner. NIKUs forskning spenner vidt over mange fagfelt, og vi har mange dyktige forskere som er klare for å delta i større forskningssamarbeid også internasjonalt. Selv om vi er gode på mye, er vi ennå relativt ferske som søkere på EU-midler. Vi har derfor behov for ekstra støtte til posisjoneringsaktiviteter for å gi oss et løft nå i startfasen. Vi ønsker derfor å be om at det vurderes om mer enn de angitte 15% kan benyttes til posisjoneringsmidler i vår rammebevilgning for 2020. Prosjektetableringsmidlene for 2020 vil gå til å sende inn to søknader vi selv koordinerer, og å melde oss som partner til en annen søknad. Av posisjoneringsmidler er det hovedsakelig nettverksbygging og kompetanseheving som vil være viktige tiltak for å nå våre mål.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020