Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI4Users: Responsible Use of Artificial Intelligence through Design for Accountability and Intelligibility

Alternativ tittel: AI4Users: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens gjennom design (KI4Brukere)

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektet AI4Users tar et menneske-sentrert perspektiv på kunstig intelligens (KI). Det nye ved AI4Users er at det retter seg spesielt mot ikke-eksperter, altså går prosjektet utover KI-spesialister. Mennesker er til syvende og sist ansvarlige for alle KI-teknologier, og mennesker må derfor være involvert på en ikke-overfladisk måte for å sikre meningsfull menneskelig kontroll over dem. Ansvarlig bruk av KI innebærer derfor å sikre forståelighet og ansvarlighet. Forståelighet og ansvarlighet kan hjelpe brukerne til å bedre forstå, stole på og effektivt styre den nye generasjonen KI-applikasjoner. Forståelighet betyr at KI-teknologier må være forståelige med tanke på tilstand, informasjonen de prosesserer, evner og begrensninger. Dette er knyttet til generelle problemer ved KI-forklarbarhet. Noen av KI-applikasjonene er slik at vi ikke kan beskrive hvordan de egentlig virker, f.eks. hvorfor en gitt inndataverdi gir et bestemt resultat. Dette kalles ofte «svart boks»-problemet, og kan utgjøre et hinder for deltakelsen i å forme, bruke og overvåke bruken av kunstig intelligens i tjenesteytingen. Ansvarlighet og ansvarsgjøring er en annen sentral utfordring ved KI, noe som gjelder hele KI-livssyklusen fra utvikling til bruk og ytelsesovervåking. Prosjektet har gjennomgått eksisterende forskning på ansvarlighet og KI. Denne analysen har avslørt at at den nyeste forskningen innen feltet omhandler lignende problemstillinger som ble dekket av forskning utført allerede på 1980 tallet (sikring av åpenhet, opplæring av brukere til å forstå begrensningene ved KI, bestemmelse av juridisk status og bruksområder). Dette er en indikasjon på at de samme problemene vedvarer, men det viser også at det er hull i dekningen av nye spørsmål og utfordringer. I løpet av det siste året designet og utviklet vi en prototype for kunstig intelligens i en offentlig tjeneste. Vi testet denne prototypen med 40 innbyggere som er representative for ulike aldersgrupper. Vi fant at innbyggerne krever åpenhet og foretrekker systemer som ikke er helautomatiserte (inkluderer "humans in the loop"). Vi fortsatte også å forske på nye handlingsmuligheter som tilbys av KI-baserte digitale assistenter (chatbots) for offentlige tjenester. Å forstå nye handlingsmuligheter er nøkkelen for å utfordre eksisterende begrensninger for helautomatiske tjenester. Ytterligere prosjektaktiviteter utføres etter metoden Action Design Research (ADR). ADR er en iterativ og adaptiv forskningsmetode knytter forskning nært til praksis. Metoden vektlegger samarbeid og er evalueringsdrevet. Prosjektet inkluderer a) design, prototyper og vurderingsverktøy som gjør det mulig for ulike ikke-eksperter å opprettholde innsikt i AI-applikasjoner, b) formalisering av designkunnskap generert i brukbare designprinsipper, c) kapasitetsbygging gjennom samarbeid mellom akademia og offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt.

Infusing public services with AI solutions can contribute to efficiency and effectiveness improvements but this may come with an increase in opaqueness. This opaqueness can pose limits on involving humans in shaping, operating and monitoring the arrangements in place ensuring meaningful human control. The responsible use of AI entails ensuring algorithmic intelligibility and accountability. Intelligibility means that algorithms in use must be intelligible as to their state, the information they possess, their capabilities and limitations. Accountability means that it is possible to trace and identify responsibility for the results of algorithms. Both are required for using algorithms under human oversight. The AI4Users project will contribute to the responsible use of AI through the design and assessment of software tools and the formalisation of design principles for algorithmic accountability and intelligibility. The project takes a human-centred perspective addressing the needs of different groups implicated in AI-infused public services: citizens, case handlers at the operational level, middle managers and policy makers. The novelty of the AI4Users is that it targets specifically non-experts extending the reach of research beyond AI experts and data scientists. The use cases to be employed by the project will address different oversight scenarios including human-in-the-loop, human-on-the-loop and human-in-command. The User Organisation will be NAV and the project will be associated with NAV’s AI lab. The project research will be linked to NAV´s ongoing AI work and specific AI solutions under deployment. The project will seek access to case handlers in local NAV offices and NAV´s permanent local and national user committees (NAV Brukermedvirkning lokalt & nasjonalt). The overall aim is to advance the public infrastructures and contribute to introducing human-friendly and trustworthy artificial intelligence in practice.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingInternasjonaliseringKjønnsperspektiver i forskningKjønn som perspektiv i problemstillingIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Velferd, kultur og samfunnAnvendt forskningKjønnsperspektiver i forskningBransjer og næringerPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorGrunnforskningArbeidInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Fagmiljøer og talenterIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseArbeidArbeidslivPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBransjer og næringerIKT-næringenLTP3 Tillit og fellesskapPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerAnnen tjenesteytingDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Innovasjon i stat og kommuneIKT forskningsområdePortefølje Industri og tjenestenæringerLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningPortefølje Demokrati, styring og fornyelse