Tilbake til søkeresultatene

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

POS-ERC: Videreutvikling av The Politicization of Game Culture

Tildelt: kr 0,50 mill.

Med utgangspunkt i en hypotese om at konfliktlinjene i spillkulturen er politisk orientert og har sammenheng med andre politiske tendenser i samfunnet, er det overordnede målet ved ERC-prosjektet The Politicization of Game Culture å utvikle en ny empirisk basert teori om politiseringen av spillkulturen som vil utfordre eksisterende forståelser av hegemoni som fenomen i spillkulturen, og som teoretisk konsept. Prosjektet vil utforske tre forskningsspørsmål: 1) På hvilken måte henger politiseringen av spillkulturen sammen med politiske strømninger i den vestlige verden? 2) Hvilken konsekvens har politisering på spillkulturen? 3) Hviken effekt har lekenhet og den ludiske konteksten på hvordan politiske tema oppleves av spillere? Prosjektet er fenomenologisk orientert på den måten at det fokuserer på hvordan økt politisering oppleves for av spillentusiaster og andre som er involvert i spillkulturen, og vil fokusere på etnografisk-orienterte studier av spillere og spillmiljø, samt tekstanalytiske studier av kommersielle og uavhengige dataspill. Funn fra de ulike studiene vil sammenfattes til en teori om politisering av spillkulturen som også vil skape forståelse av politisering i onlinekulturen forøvrig.

Budsjettformål:

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Finansieringskilder