Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - støtte til søknad SCanBioFunc

Tildelt: kr 34 999

Det planlagte H2020-prosjektet SCanBioFunc skal kartlegge forekomster av ulike arter sjøpølse i Atlanterhavet og Middelhavet, samt undersøke hvilke muligheter som finnes for å utnytte sjøpølse til framstilling av nye produkter av høy verdi til bruk i farmasi og som mat og ingredienser i mat og fôr.

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020