Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: SpruceEx - utilization of decayed Norway Spruce

Alternativ tittel: SpruceEx - utnyttelse av norsk gran

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektnummer:

311725

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kommersialiserings prosjektet SpruceEx etablerte proof-of-concept for en industriell prosess for rensing av en spesifikk komponent utvunnet fra råtne granstokker. Prosjektet optimaliserte og validerte SpruceEx prosessen. Trebaserte produkter spiller en viktig rolle i overgangen fra en oljebasert til en biobasert økonomi. I de siste årene har det også vært økende etterspørsel etter f.eks. legemidler og kosttilskudd basert på naturlige produkter. Nylige undersøkelser ved NIBIO har vist at soppnedbrutt trevirke fra gran gir mulighet for høyere ekstraksjons nivåer av en spesifikk komponent enn det som er tilgjengelig i eksisterende kommersielle standarder. Stoffet har et bredt applikasjonspotensial fordi det er et plattform kjemikalie (med andre ord: startmateriale for andre avledede kjemikalier). Det er ingen mangel på der aktuelle råmaterialet siden så mange som hvert fjerde voksne norske grantre viser infeksjon av råtesopp ved avvirkning. I et innledende forsøk har vi samplet inn prøvemateriale fra tre høyder langs stammen til seks grantrær med varierende grad av råte. De ekstraherte prøvene inneholdt opp til 0,38% rent stoff. Dette viser at SpruceEx prosessen har potensial for mer enn 4.5-ganger økt utbytte sammenlignet med eksisterende prosesser. Ved å øke utbyttet, redusere kostnader og ved å utnytte en underutnyttet treressurs er SpruceEx i stand til å produsere og kommersialisere et produkt med stort markedspotensial.

SpruceEx has been used to increase the yields of a specific compound from decayed Norway spruce, an abundant and previously unutilized source. Compared to the low output achieved from the more complex processes will the new SpruceEx process give significantly higher yields from decayed Norway spruce trunks which is an underutilized source with potential use to improve human health. In rats, has this specific compound been shown to decrease the volume of induced tumours and stabilize established tumours, as well as prevent the development of new tumours. The specific compound has anti-oxidant properties in vitro and has been initially commercialized. The results from this project will be followed up in a "Verifiserings" project application in 2021.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020