Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Bluebio Commercial exploitation of marine collagen and chitin from marine sources

Tildelt: kr 5,8 mill.

Verden har begrensede ressurser. Disse bør utnyttes best mulig for å unngå overforbruk og redusere mengden biologisk avfall. Dette kan man gjøre ved å lage produkter av det som ellers ville blitt deponert eller gått til andre verdiløse formål. I EU anslår man at omtrent 138 millioner tonn biologisk avfall produseres hvert år. Forskerne i prosjektet BlueCC ønsker å undersøke det kjemiske potensialet til noen avfallsgrupper: bifangst fra fiskeriene, rensefisk fra havbruket og invaderende marine arter. Med dette som råmateriale ønsker vi å skape nye og innovative marine produkter. Våre markedsforskere starter med å spørre hva forbrukerne ønsker gjennom spørreundersøkelser. Så henter vi ut stoffene kitin og kollagen fra avfallsgruppene, ved hjelp av bærekraftige metoder. Det er mye kitin i skallene til krabber og andre skalldyr, mens kollagen er en viktig bestanddel i fiskeskinn. Vi ønsker å lage produktprototyper innen prosjektperioden utløper.

Over the coming decades, the world will witness increased competition for limited and finite natural resources. Bio-waste is estimated at up to 138 million tons per year in the EU, of which up to 40% goes to landfill. This includes large amounts of by-catches from the fisheries. Other sources of poorly utilized marine biomass are cleaner fish used in aquaculture, and several invasive marine species which are currently causing devastation to local ecosystems. This represents not only problems, but also opportunities for innovative actions in the EU to better develop targeted uses of what is currently wasted or disturbing our ecosystems. The BlueCC project aims to take underutilised species such as invasive marine species, by-catch and cleaner fish from the aquaculture industry to develop new eco-friendly marine ingredients and products in a market acceptance approach. The focus will be on sustainably exploiting chitin and collagen produced by invasive crabs, jellyfish, starfish and cleaner fish, respectively, and demonstrate prototype products containing these polymers and/or their hydrolysates. To succeed with product development of research-intense products such as chitin/chitosan and collagen, we will apply a strong emphasis on market needs and insights throughout the project. BlueCC will be carried out by an interdisciplinary team and is divided into six main work packages addressing market driven concept development, sustainable chitin/chitosan and collagen demonstrators, characterization of the novel marine ingredients, including in vitro documentation of e.g. anti-inflammatory and antimicrobial effects, and finally, commercialization feasibility in an RRI framework. Altogether, BlueCC will in a sustainable and efficient manner exploit underutilized marine raw materials, from laboratory to prototype demonstration, to reach collagen- and chitin/chitosan-based bioactive demonstrators with potential commercial uses reaching the Technology Readiness Level 7.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Temaer og emner

InternasjonaliseringERA-NETERA-NET CofundMarinMatMat - Blå sektorUtviklingsarbeidDelportefølje Klima og miljøLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiPortefølje HavBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMatMat, helse og velværeLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetDelportefølje Sirkulær økonomiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBioøkonomiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierAnvendt forskningMatBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserERA-NETBioteknologiIndustriell bioteknologiMarinMarin bioteknologiBioteknologiMedisinsk bioteknologiMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningSirkulær økonomi