Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Ocean Access - Autonomous communication system for remote offshore monitoring

Alternativ tittel: STUD: Ocean Access - Autonomt kommunikasjonssystem for offshore fjernovervåking

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

311767

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Ocean Access utvikler en ny smart havdatabøye som er nedsenkbar og kan bevege seg opp/ned i vannsøylen. Kommunikasjon under havoverflaten er en enorm utfordring. Det er ikke noe 4G-nettverk å sende eller motta dataene dine gjennom, og heller ikke en praktisk stikkontakt for å koble til det elektriske utstyret. Konvensjonelle bøyer på havoverflaten er stadig utsatt for slitasje fra bølger og vind, og kostnadene forbundet med materiale og design for noe som kan tåle dette er ekstremt høye. Ocean Access utvikler et stasjonært, autonomt overvåkingssystem som er uavhengig av eksisterende infrastruktur og i stand til å overføre store datasett fra havbunnen til land. Den mest kritiske FoU-utfordringen er å utvikle en kommunikasjonsbøye som kan bevege seg opp vannsøylen til havoverflaten, hvor den da kan sende data til land via 4G eller satellitt. Under ekstremvær kan enheten senkes og beskyttes i dypet. Fremdriftsrapport - resultater: - Fungerende prototype av oppdriftsmotor med nøkkelfunksjoner - Utviklet første fase av det hydrodynamiske simuleringsverktøyet - Første design av produktet fullført, med produktvisualisering - Patentbarhetsvurderingen er fullført, og vi har søkt om patent - Ytterligere finansiering sikret - Ocean Access har deltatt i mentorprogrammet KongsbergHOW og akseleratoren Equinor Techstars Energy Accelerator.

The support from Forskningsrådet through Forny Stud-ENT has allowed us to continue working full-time following graduation from NTNU, and has enabled us to progress to a point where we have validate the market need and the technology through a proof-of-concept. This has enabled us to secure additional funding to keep developing the technology after the Forny Stud-ENT project period. Our solution can contribute to digitalization in the offshore O&G industry and potentially be the first to enable digital, continuous monitoring of remote subsea wells while also being more cost effective than current practices. Related to societal impact, this system will enable safer monitoring of subsea wells, which can help reduce the environmental impact within the O&G industry. Additionally, this system can assist in ocean and environmental research, increasing our knowledge of the ocean and our environmental impact on it.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMaritimIKT forskningsområdeSmarte komponenterTransport og mobilitetUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 IKT og digital transformasjonPetroleumLTP2 HavLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetKommersialiseringPetroleumProduksjon, prosessering og transportLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje Industri og tjenestenæringerVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)MaterialteknologiPortefølje PetroleumBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerTransport og samferdselFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonAnvendt forskningLTP2 Petroleum og mineralerIKT forskningsområdeLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUDigitalisering og bruk av IKTMaritimSikkerhet til havsLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPortefølje Energi, transport og lavutslipp