Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Tryio - Connecting food companies with the right consumers for sensory consumer testing

Alternativ tittel: STUD: Tryio - Kobler matprodusenter med riktige forbrukere til sensorisk forbrukertesting

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

311780

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Tryio er en digital plattform som kobler matbedrifter med de riktige forbrukerne til sensoriske forbrukertester. Mange matprodusenter holder regelmessig forbrukertester for å teste konsept, smak, konsistens, design, emballasje og totalinntrykk av produkter. Et problem i industrien er vanskeligheter med å rekruttere riktig målgruppe. Ofte ender matutviklere opp med å teste produktet på venner, familie og bekjente som ikke tilhører den riktige målgruppen. Noen bedrifter bruker eksterne byråer til å utføre hele prosessen rundt forbrukertesting, men de bruker manuell rekruttering og tar seg godt betalt. Vi tar tak i dette problemet ved å digitalisere rekrutteringsprosessen og kobler innovative matbedrifter med de riktige forbrukerne for å utføre forbrukertesting. Produktet er en tosidig plattform for både matbedrifter og testere. Matutviklere kan enkelt registrere seg i plattformen, sende inn en testforespørsel og få det riktige forbrukerpanelet for deres planlagte produkttest. Testere kan delta i forbrukertester og bli belønnet. Plattformen er lansert og testet med forbrukere og bedriftskunder. Basert på tilbakemeldinger, jobber vi nå med å forbedre funksjoner og brukervennlighet. Vi jobber også kontinuerlig med å få inn nye bedrifter og forbrukere på plattformen.

The project has provided a platform that enables food companies to access relevant consumers, coordinate consumer tests, and gather feedback. The platform makes consumer-involved innovation easier, more reasonable, and more predictable to conduct/implement. For consumers the project has provided a mobile application that makes it possible for them to be awarded for participating in tests and voice their opinion on the future food market. The platform will provide more food businesses the opportunity to increase consumer involvement, listen to their needs and adjust accordingly. Testing frequently will generate better understanding of the market and increase the food developers understanding of the market. On the other hand, it will further enable consumers to have a say in what they eat on a daily basis. The impact of the platform is corresponding with our mission to bridge the gap between food producers and consumers and make the industry more transparent and innovative.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020