Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Rubato Booking

Alternativ tittel: STUD: Rubato Booking

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

311795

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Rubato Booking er en digital bookingplattform for artister og arrangører i musikkbransjen. Tjenesten gjør det enkelt for arrangører og artister å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Arrangører får en oversikt over hvilke artister som finnes på markedet, kan ta kontakt med artister og booke dem direkte via plattformen, og holde hele dialogen samlet. Rubato Booking strømlinjer bookingprosessen slik at all informasjon og korrespondanse mellom de ulike partene foregår på ett sted. Dette gjør at artister kan fokusere på å lage god musikk og bli tilgjengelig for flere potensielle kunder, samtidig som arrangører vil spare tid på en tidkrevende og administrativ tung prosess. Administrative oppgaver som tjenesten inneholder er blant annet digital signering av kontrakter, chat, opplasting av dokumenter og oversikt over egen profil og innkommende forespørsler. Støtten fra Forny StudENT har vært avgjørende for at vi har klart å gjennomføre prosjektet i takt med tiltenkt løp. Det er også verdt å nevne at Covid-19 og restriksjonene som har vært i live-markedet har gjort at bransjen har lidd store tap. Vi ønsker å kunne skape en plattform som gjør det lettere for aktørene å bruke flere muligheter til å få spillejobber nå som restriksjonene letter. Vi spiller på lag med bransjen for å åpne opp flere muligheter og minske terskelen for å knytte til seg nettverk og nye kunder som artist.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020