Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Snowroller AS - Commercialization of a complete circular business model (CCBM) for the fashion industry

Alternativ tittel: STUD: Snowroller AS - Kommersialisering av en helhetlig sirkulær forretningsmodell (CCBM) for moteindustrien

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

311800

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Snowroller lager Instagram-vennlig og bærekraftig skitøy til Generasjon Z og Millennials verden over. Dagens bruk-og-kast mentalitet fører til at store mengder tekstiler blir produsert på en energikrevende og lite miljøvennlig måte, samt kun brukt få ganger før det kastes. Dette er med på å gjøre moteindustrien til en av verdens mest forurensende industrier, og det er få aktører som har implementert bærekraft som en sentral del av forretningsmodellen. Bedriftene som jobber med dette i dag har kun implementert noen få individuelle initiativ, for eksempel tilbud om reparasjon, men disse er ikke satt i et helhetlig system. Snowroller har derfor utviklet en sirkulær forretningsmodell som integrerer flere individuelle tiltak inn i et helhetlig system, herunder bruk av resirkulerte materialer og overskuddsmaterialer, et universelt pantesystem, samt reparasjon/redesign og salg av brukte klær. Den sirkulære forretningsmodellen ble lansert i Snowrollers norske marked i 2020 av et team fra NTNUs Entreprenørskole, basert på forskning innen sirkulær økonomi fra NTNU. Snowroller har det siste året evaluert om denne forretningsmodellen er skalerbar og overførbar til andre varemerker. Resultatene fra prosjektet viser at kundene til Snowroller har vært villige til å betale mer for bærekraftig skitøy, og ønsket både å pante gamle skidresser og kjøpe brukt. Prosjektet har også resultert i stiftelsen av et nytt selskap, Influencer Brands, som tar i bruk elementer fra CCBM.

During the project, the CCBM was targeted towards the ski apparel market for GenZ in Europe and North America through a pilot in Snowroller. The pilot showed that the target group were willing to pay more for recycled materials and be open for using a deposit scheme to turn in their used ski apparel in exchange for a coupon code. Additionally, the team has used the CCBM as foundation for starting a new company: Influencer Brands (IB). IB aims to develop sustainable brands towards GenZs and Millennials and is in the process of launching its first brand. There is still a lack of circularity in the industry and few companies know how to transform into a CCBM in practice. However, the team has and will continue to share their experience with the CCBM with customers and other network actors in the industry in order to contribute to close the knowledge gap. For instance, developing an industrial system for recycling requires cooperation among a great number of actors in order to succeed.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020