Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Sensorita - Data-Driven Waste Management

Alternativ tittel: STUD: Sensorita - Datadrevet avfallshåndtering

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

311809

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Vi har lite informasjon om avfallet vårt, og bransjen etterspør mer informasjon. Sensorita utvikler et sensorsystem for avfallsbransjen og har et særlig fokus på smart datafangst. Ved hjelp av kunstig intelligens og radarteknologi måler Sensorita avfallsbeholderens fylningsgrad. Med mer informasjon om avfallet vårt kan kommuner og renovatører få en bedre forståelse for avfallstrender, forbrukeradferd og dagens utnyttelsesgrad. Stordataanalyser kan predikere hentebehov basert på historisk data. Hensikten er å bidra med økt innsikt og bedre beslutningsgrunnlag for verdikjeden, slik at renovasjonssektoren kan drives på en mer energi- og kostnadseffektiv måte. I løpet av høsten 2021 har Sensorita utviklet en fungerende prototype, som måler nivået i avfallscontainere uten lokk. Denne har gjennomgått en vellykket felttest over syv uker på en byggeplass i Oslo.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020