Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: WAID - Rapid preparedness and delegate sharing in humanitarian aid organisations

Alternativ tittel: STUD: WAID - Hurtig beredskap og delegatedeling i humanitære hjelpeorganisasjoner

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

311826

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Ifølge FN har antall mennesker med behov for nødhjelp doblet seg i løpet av de siste 5 årene. I 2018 greide humanitære hjelpeorganisasjoner å hjelpe 98 millioner mennesker i nød, likevel var det 37 millioner som ikke fikk hjelp. En av hovedgrunnene til at humanitære hjelpeorganisasjoner ikke når ut til flere er mangelen på gode digitale verktøy som kan bidra til å strømlinje dagens manuelle prosesser. Faktisk ligger humanitære hjelpeorganisasjoner 5-10 år bak i industri digitalisering. En flaskehals for effektive operasjoner er tilstrekkelige digitale verktøy for som følger en humanitær operasjon- og/eller aktivitets natur. WAIDs visjon er å effektivisere den humanitære sektoren ved å levere spesialtilpassede digitale verktøy. Basert på bransjens behov har vi som første steg utviklet et digitalt styringsverktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av humanitære oppdrag og aktiviteter. Spesielt skiller WAID seg fra sine konkurrenter ved å levere et verktøy som er spesialisert til bransjen og som innhenter data fra hele prosessen som bidrar til relevant statistikk og transparens av organisasjonenes aktiviteter. COVID-19 har tydelig vist til viktigheten av humanitære organisasjoner. Videre ser vi at bransjen og organisasjonene blir mer profesjonalisert. Siden 2012 har de hatt en inntektsøkning på over 150% og et økt fokus på digitalisering. Virkningen av dette har WAID opplevd gjennom økt interesse fra både markedet og andre relevante aktører nasjonalt og internasjonalt. Som en del av prosjektet gjennomførte WAID i november 2020 test av WAID på det første utlandsoppdraget sammen med Team Rubicon Norge, etter flere tester av verktøyet på lokale oppdrag. Dette var svært vellykket og sørget for at Team Rubicon Norge sparte hundrevis av timer. I tillegg var det en viktig operativ test av verktøyet og bidro til et internasjonalt nettverk, hvor WAID landet sin første internasjonale pilot i Donner Sang Compter Libanon. Per i dag er det ca 1000 brukere på WAID-plattformen. Disse to pågående pilotene har bidratt til at WAID kunne lansere verktøyet på markedet i 2021, hvor vi har tre potensielle kunder i loopen.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020