Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Prefero

Alternativ tittel: STUD: Prefero

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

311859

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prefero - arbeidsplaner folk faktisk ønsker seg Norge har på ingen måte vært immune mot utfordringene som har fulgt med vår tids storkrig, Covid-19. Det har i all grad tydeliggjort hvilke roller og bransjer som er vårt viktigste førstelinjeforsvar og samfunnskritiske yrker. En fellesnevner for mange av disse yrkene er at de er skift- og turnusarbeidere; helsearbeidere, varehandel ansatte, og politi og sikkerhetsroller. Det er mange av disse som ikke har muligheten til å ta med arbeidet til et hjemmekontor eller kan justere med fleksitid, men de som mottar arbeidsplaner med detaljer om når de skal være på jobben gjennom uken, helgen og høytider. Det er ofte ledere, eller utpekte ansatte, som bruker store deler av din dyrebare tid til å utarbeide disse arbeidsplanene. En oppgave som kan være kjedsommelig, frustrerende og utakknemlig. Mellom lovverk, bedrifts behov, og krav fra fagforeninger som skal respekteres er det nærmest en umulig oppgave for et menneske å lage en plan som imøtekommer dette, i tillegg til den enkelte medarbeiders ønsker og behov. Konsekvensen er at medarbeidere som jobber skift og turnus er misfornøyde og utslitte fordi de ikke får planer som er tilpassede til dem og deres hverdag. Spesielt innen helse har krisen vi er i nå satt et søkelys på arbeidsforhold, hvor arbeidsplaner er en essensiell og påvirkende del, da nesten samtlige kommuner i Norge syntes det er krevende å rekruttere sykepleiere og hele 72 prosent av sykepleiere i kommunehelsetjenesten vurderer å slutte som følge av underbemanning, høy fysisk og psykisk belastning, og misnøye med turnusene. Ettersom vi mener at alle medarbeidere skal ha muligheten til å ha en god arbeidslivs balanse, har vi laget en kunstig intelligent robot som tenker med hjertet. Roboten imøtekommer både lovkrav for å påse at medarbeiderne får nok hvile, og den individuelles ønsker slik at heltene kan ha styringsrett i når de skal arbeide ut fra deres egne ønsker. For å gjøre den omtenksomme roboten vår lett tilgjengelig for skift- og turnusarbeidere, så har vi laget en brukervennlig nettside som vil være lederens beste venn. Ikke bare fungerer den som en personlig rådgiver og assistent i den daglige driften, men den trimmer også mailboksen fordi medarbeiderne kan selv fortelle roboten hvilke arbeidsønsker de har, og kommunisere enkelt via bytte-torget når det er behov for endringer tross møtte ønsker. Målet med STUD-ENT-prosjektet var å klargjøre Prefero for en fullskala kommersialisering på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette målet er i grove trekk nådd for det private markedet. Men, med den skremmende og negative utviklingen i helsevesenet, så har det primære fokuset rettet seg dit for å bistå i arbeidet med å ivareta en av landets viktigste yrker. Det er foreløpig ingen aktører som er i stand til å betjene eksempelvis hele den norske helsesektoren på grunn av den store kompleksiteten som må imøtekommes - takket være STUD-ENT er vi godt på vei med å kunne få det til.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020