Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NTNU prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtte for Horisont 2020 i 2020

Tildelt: kr 7,0 mill.

NTNU vil i 2020 gjennomføre en rekke prosjektetablerings- og posisjoneringsaktiviteter med mål om å øke NTNUs deltagelse i Horisont 2020 og forberede institusjonen på Horisont Europa. Målet for 2020 er å delta i ca 420 søknader. Så langt har NTNU sendt over 1690 søknader og er tildelt 182 prosjekter i Horisont 2020. Inklusive deltagelsen i EIT KICs har NTNU så langt blitt tildelt i overkant av €95 millioner, som er tett på NTNUs mål om 1 milliard kroner fra Horisont 2020. NTNU vil hovedsakelig videreutvikle tiltak og virkemidler som er i gang for å styrke vår deltagelse i H2020, i tillegg til å forberede organisasjonen på Horisont Europa i 2020. Spesielle tiltak vil rettes mot ERC, MSCA-IF, EIC-piloten og ekstrautlysningen mot European Green Deal.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020