Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Optimizing land-based fish production in next generation digital recirculating aquaculture systems

Tildelt: kr 6,5 mill.

DIGIRAS prosjektet har etablert en standardisert metode for analyse og overvåking av bakteriesamfunn i resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Med denne metoden analyseres bakterieprofiler i vann og biofilm på forskjellige lokasjoner i RAS anlegg for laks, seriola, røye, seabream og seabass. I tillegg analyseres også bakterieprofiler på selve fisken. Dette skal hjelpe til å kartlegge bakteriesamfunn under normal drift og identifisere potensiell problematiske betingelser i en tidlig fase før fisken kan få problemer. Overvåkning av mikrobesamfunn er started på de enkelte RAS anlegg. Det ble også utviklet et nytt kamerasystem som filmer fisken under vann. Disse bildedata skal senere analyseres med kunstig intelligens for å kunne finne adferdsendringer som respons på forendringer på vannkvaliteten (for eksempel) før fisken bli skadet. Kamerasystemet er etablert og brukes for tiden for å samle bildedata i et røyeanlegg. Dannelse av H2S er et av de største risikoer i RAS og overvåking av H2S konsentrasjoner er en utfordring. I DIGIRAS utvles det en ny bærbar H2S sensor som skal hjelpe å analysere allerede veldig lave H2S konsentrasjoner i vannet, slik at man kan igangsette tiltak før fisken blir skadet. Disse nye metoder vil kobles sammen med klassiske analysemetoder som brukes for å analysere fiskehelse, som analyse av kortisol og histopatologiske analyser for å gi et helhetlig bilde av fiskens helsestatus. For å forbedre vannkvaliteten, særlig for fjerning av usmaksstoffer og H2S, testes det nye vannbehandlingsmetoder i prosjektet.

Recirculating aquaculture systems (RASs) have been developed for land-based production of sea- and freshwater species. These systems are designed to provide high biomass production while reducing resource usage and maximizing control of operational parameters. However, only a few of these parameters are systematically monitored, and currently applied analysis techniques are often insufficiently sensitive, slow or laborious. Consequently, the full potential of RASs for more sustainable food production remains unexploited. The over-all goal of the DIGIRAS project is to develop innovative and data-driven solutions for digitalization of future RAS technology in order to increase environmental compatibility, fish health and productivity. The project intends to reach this goal by systematic acquisition of relevant water quality data, parameterization of fish behaviour, developing new biological and chemical sensors and efficient water treatment technology. DIGIRAS will strive to integrate all generated data towards decision support and predictive tools for next generation digital RAS operation. In DIGIRAS, R&D institutions with strong competence in (micro)biology and chemistry, fish health, video monitoring/machine learning, modelling and water treatment technology will join forces with industrial partners from the fish farming and RAS technology sector. Together, this consortium will contribute to improve land-based fish farming technology significanlty, with respect to animal health, production conditions, environmental benefits and sustainability. Moreover, DIGIRAS aims at contributing to more sustainable growth in the aquaculture sector by developing new technologies, and thus, generating new jobs in infrastructurally less developed areas in Europe. In DIGIRAS, 6 R&D institutions and 5 industry partners (1 external contributor) from 5 participating European countries will collaborate for 36 months with a total funding budget of 1.68 Mio € (project budget 1.94 Mio €).

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning