Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modern corneal imaging technology and the paradigm shift in cataract and refractive surgery

Alternativ tittel: Moderne hornhinne bildefremstillings teknologi og paradigmeskifte i gråstær og synskorrigerende kirurgi

Tildelt: kr 2,4 mill.

Nøyaktig kunnskap om optiske egenskaper av hornhinnen og hornhinnens enkelte komponenter er nødvendig for planlegging av øyeoperasjoner med synsmessig forutsigbare resultater. Inntil nylig har målingene av hornhinnens optikk vært basert på teknologien introdusert i midten av det nittende århundre, og var begrenset til direkte målinger av bare den fremre hornhinne overflate, mens det optiske bidraget fra resten av hornhinnen har vært kun matematisk estimert. Dette visste seg å ha vært en av de viktigste faktorene som har ført til begrenset nøyaktighet i behandlingen av syns feilen ved gråstær- og andre type øye kirurgi. Å nøyaktig måle verdier av alle optiske komponenter i hornhinnen ble mulig først etter nylig introduksjon av avansert digital bildebehandling, spesielt optisk koherent tomografi, som nå fins i flere varianter. Prosjektet har som mål å identifisere den mest egnet teknologi for måling av hornhinnens optiske komponenter ved å sammenligne de tilgjengelige instrumentene i en klinisk setting. Fem vitenskapelige studier som omfatter tidligere ikke omtalte områder i fagfellevurdert litteraturen er planlagt. Siden kommersielt tilgjengelige hornhinne avbildnings- og måleinstrumentene bruker lukkede, proprietære teknologiske løsninger, som ikke er tilgjengelige for uavhengig vitenskapelig vurdering, vil analyse og sammenligninger av instrumenter representere en kritisk FoU-utfordring, som krever omfattende kunnskap om kjerne teknologien. Våre prosjektfunn vil skape en objektiv anbefaling for den mest hensiktsmessige bruken av dagens bildebehandlings- og måleteknologi for diagnostikk og kirurgisk planlegging i katarakt- og refraktiv kirurgi. Vårt mål er at dette vil bidra til et pågående paradigmeskift der forventede postoperative resultatene løftes fra godt syn ved hjelp av briller eller kontaktlinser, til veldig godt postoperativt syn uten bruk av optiske hjelpemidler.

Exact knowledge of the corneal optics, which is a prerequisite for preoperative planning of refractive-predictable eye surgery, has until recently been based on technology introduced in the middle of the nineteenth century, which provides the real measurements of the anterior corneal surface only, while the optical contribution from the rest of the cornea has been only mathematically estimated. Precisely measured values of all optical components of the cornea became possible only recently, after the introduction of advanced digital imaging, like optical coherence tomography (OCT). The OCT technology has also raised the precision of the corneal structural analysis and enabled corneal epithelial thickness mapping (ETM), which has the potential to become a major tool in modern corneal diagnostics and treatment planning in refractive and other types of corneal surgery. ETM has also been crucial in lifting the safety of refractive surgery to unsurpassed level, as well as in early diagnosis and treatment of keratoconus, one of the most serious corneal disorders. The current project will identify the most suitable technological features within the currently available instruments for various diagnostic and surgical tasks, by testing their clinical suitability within five studies covering the subjects not previously covered in the peer reviewed literature. Due to the use of proprietary technological solutions, that are not publicly available for scientific scrutiny, analysis and comparison of the commercially available instruments will represent a critical R&D challenge in the current project, requiring a comprehensive knowledge of the core technology by the scientific team of this project. In this pioneering field, our project findings will attempt to objectively assess and recommend the most appropriate use of the available corneal imaging technology for achievement of the best diagnostic and surgical results in cataract and refractive surgery.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd