Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekt av vold og overgrep på oral helse hos barn og ungdom - en studie fra Statens Barnehus Norge.

Alternativ tittel: Effect of violence and abuse on oral health in children and adolescents - a study from the Norwegian Childrens House.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

311983

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Mishandling av barn kan føre til alvorlige folkehelseproblemer med dyptgående konsekvenser på kort og lang sikt. Dette spenner fra umiddelbare fysiske skader, til livsvarig negativ påvirkning av atferd, mental og ikke-mental helse og livskvalitet. Fysiske manifestasjoner av barnemishandling gjenkjennes ofte som skader i hode, ansikt og munnregion. På tross av mange funn i munnhulen finnes det lite litteratur om konsekvensene som barnemishandling kan ha på den orale helsen til de utsatte barna. Behovet for mer kunnskap rundt barn utsatt for overgrep har fått mer fokus de siste årene og viktigheten av den offentlige tannhelsetjenestes rolle har blitt fremhevet i flere nasjonale rapporter. Prosjektgruppen som står bak prosjektet beskrevet her, har i flere år arbeidet med å implementere tannleger i den rettslige prosessen i saker hvor det foreligger mistanke om vold og/eller overgrep mot barn. Dette resulterte blant annet i utarbeidelsen av en kunnskapsbasert prosedyre for klinisk rettsodontologiske undersøkelser som siden 2016 er brukte av de sakkyndige tannlegene ved alle Statens Barnehus i landet. Journaldata som har blitt samlet under de kliniske rettsodontologiske undersøkelsene er systematisk samlet og danner et ganske unik datamaterialet på verdensbasis. I dette prosjektet ønsker vi å trekke ut å kartlegge de eventuelle avvikende funn i forhold til normal-variasjonen i tann og munnhulen hos barn utsatt for vold og overgrep. Resultatene av denne kartleggingen vil etter vår mening gi et meget verdifullt kunnskapsgrunnlag for bedre diagnostikk og oppfølging av de utsatte barna. Kunnskapen man får vil videre kunne brukes til opplæring av den offentlige tannhelsetjenesten - med særlig fokus på tidlig avdekking og oppfølging av barn og ungdom utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Mishandling av barn kan føre til alvorlige folkehelseproblemer med dyptgående konsekvenser på kort og lang sikt. Dette spenner fra umiddelbare fysiske skader, til livsvarige negative effekter på atferd, mental og ikke-mental helse og livskvalitet. Fysiske manifestasjoner av barnemishandling gjenkjennes ofte som skader i hode, ansikt og munnregion. På tross av mange funn i munnhulen finnes det lite litteratur om konsekvensene som barnemishandling kan ha på den orale helsen til de utsatte barna. Behovet for mer kunnskap rundt barn utsatt for overgrep har fått mer fokus de siste årene og viktigheten av den offentlige tannhelsetjenestes rolle har blitt fremhevet i flere nasjonale rapporter. Prosjektgruppen som står bak prosjektet beskrevet her, har i flere år arbeidet med å implementere tannleger i den rettslige prosessen i saker hvor det foreligger mistanke om vold og/eller overgrep mot barn. Dette resulterte blant annet i utarbeidelsen av en kunnskapsbasert prosedyre for klinisk rettsodontologisk undersøkelse som siden 2016 er brukte av de sakkyndige tannlegene ved alle Statens barnehus i landet. Journaldata som har blitt samlet under de kliniske rettsodontologiske undersøkelsene er systematisk samlet og danner et ganske unik datamaterialet på verdensbasis. I dette prosjektet ønsker vi å trekke ut å kartlegge de eventuelle avvikende funn i forhold til normal-variasjonen i tann og munnhulen hos barn utsatt for vold og overgrep. Resultatene av denne kartleggingen vil etter vår mening gi et meget verdifullt kunnskapsgrunnlag for bedre diagnostikk og oppfølging av de utsatte barna. Kunnskapen man får vil videre kunne brukes til opplæring av den offentlige tannhelsetjenesten - med særlig fokus på tidlig avdekking og oppfølging av barn og ungdom utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder