Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nye materialer for kontrollert og reproduserbar immobilisering og frigjøring spermier

Tildelt: kr 74 999

Prosjektnummer:

312016

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

SpermVital AS har utviklet og patentert en teknologi for immobilisering av spermier kombinert med kryokonservering. Selskapet har lansert produktet i markedet for oksesæd, i Norge og i flere europeiske land, og opplever betydelig etterspørsel. Hensikten med teknologien er å gjøre tidspunktet for kunstig sædoverføring (k.s.) mindre kritisk, og derved oppnå fleksibilitet og bedre fruktbarhet. Spermiene immobiliseres i en homogen alginat-gel, som løses gradvis opp inne i hunndyret etter k.s. og slik gjør at befruktningsdyktige spermier er tilstede over et forlenget tidsrom. Effekten av produktet er dokumentert, både ved k.s. tidlig og ved standard tid relativt til tidspunktet for ovulasjon. Dagens versjon av SpermVital teknologien er imidlertid noe komplisert i bruk hos de ulike kundene (avls-selskapene) slik at spesielt trenet personell behøves for produksjon av inseminasjonsdoser. Dette begrenser markedsutvidelsen selv om etterspørselen er tilstede. Selskapet er imidlertid i ferd med å utvikle en helt ny teknologi for initiering av kontrollert immobilisering. Implementering av denne teknologien i storskala produksjon vil representere et vesentlig taktskifte for SpermVital teknologien.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020